Inici

El període de preinscripció escolar per a la llar d’infants i l’escola de música pel curs 2021-2022 s’ha iniciat el 10 de maig

Foto preinscripció Escola d'Adults
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 10.05.21

La preinscripció escolar per a les llars d’infants i els ensenyaments musicals per al curs 2021-2022 es portarà a terme a partir d’avui dilluns, 10 de maig, a Catalunya, segons ha establert el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Berga compta amb tres centres de titularitat municipal: l’Escola Bressol Flor de Neu, l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus. Cada centre realitzarà el procés de preinscripció, tenint en compte els mitjans dels quals disposa per fer-ho.

Escola Bressol Flor de Neu

Les famílies interessades en escolaritzar els nadons de 0 a 3 anys a la llar d’infants municipal, poden fer-ho presentant una instància via telemàtica a través del web de l’Ajuntament de Berga o de forma presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). En cas de fer-ho presencialment, serà necessari sol·licitar cita prèvia al telèfon 600 464 067. El formulari de preinscripció es troba a l’apartat d’Educació del web municipal (part esquerra de la pàgina d’inici). Posteriorment, caldrà accedir a l’apartat ‘Tràmits’ i prémer l’enllaç titulat ‘Preinscripció a l’escola bressol municipal (TR036). En aquest apartat s’especifica el termini de presentació de les sol·licituds (del 10 al 21 de maig) i la documentació que cal aportar en el moment de realitzar la preinscripció: fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a de l’infant) i documentació acreditativa del criteri o criteris de prioritat que la persona sol·licitant al·legui complir.

http://www.ajberga.cat/ajberga/tramits/detall.php?tramit=261&apartat=101

Escola Municipal de Música de Berga

La preinscripció per accedir a l’oferta educativa musical que ofereix el centre es realitzarà del 10 al 23 de maig. L’oferta d’ensenyament musical de l’escola de música s’adreça a infants i adults a partir dels 3 anys. El formulari de preinscripció es troba a l’apartat d’Educació del web municipal (part esquerra de la pàgina d’inici). Posteriorment, caldrà accedir a l’apartat ‘Tràmits’ i prémer l’enllaç titulat ‘Preinscripció a l’escola municipal de música (TR035). Es pot tramitar electrònicament o de forma presencial a la secretaria de l’escola de música. El dijous, 13 de maig, es realitzarà una reunió informativa de forma presencial i virtual, a les 20 h. El centre també realitza jornades de portes obertes de forma concertada. Per sol·licitar-ho, cal contactar amb el departament de secretaria del centre a través del telèfon 93 821 39 11 o per correu electrònic (info@emmb.ajberga.cat). Podeu consultar tota la informació referent al procediment de preinscripció de l’Escola Municipal de Música de Berga en aquest enllaç:

https://agora.xtec.cat/escmusicaberga/

Conservatori de Música dels Pirineus

La preinscripció per a les proves d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2021-2022 està tancada, ja que es va realitzar del 17 al 24 de març. La primera part de la prova específica d’accés de primer curs es durà a terme el 18 de maig i la segona part es farà el 25 de maig, a la seu berguedana del Conservatori de Música dels Pirineus, situada a la plaça del Pare Antoni Baylina, número 15. Abans de finalitzar el curs s’obrirà un nou període d’inscripció per realitzar les proves d’accés durant el mes de setembre. Podeu consultar la informació detallada al web del Conservatori de Música dels Pirineus.

https://agora.xtec.cat/conservatoripirineus/proves-dacces/proves-dacces-inscripcio/

Pla de Transició al Treball

La preinscripció per accedir al curs d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic del Pla de Transició al Treball (PTT) estarà oberta del 10 al 21 de maig. El PTT és una modalitat del Programa de Formació i Inserció adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) i volen formar-se per accedir al món laboral. Aquest curs està organitzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga.

Les persones interessades en fer el curs d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic hauran d’aportar la documentació següent: el full d’inscripció, el document original i una fotocòpia del DNI o passaport vigent de l’alumne/a i del tutor/a legal en cas de ser menor d’edat. En cas que el domicili habitual que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència. També caldrà aportar el certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent. La preinscripció es pot fer a les dependències municipals de la regidoria d’Educació (antic Telecentre) situades al carrer Sardana, 24. La matriculació es portarà a terme de l’1 al 10 de setembre. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 670 24 27 34 o enviar un correu electrònic a l’adreça a8960385@xtec.cat.Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga