Inici

El termini de presentació d’ofertes per a la licitació dels serveis de consergeria i socorrisme de les piscines municipals d’estiu finalitza el 13 de maig

Piscina municipal de Berga
Ampliar en una finestra emergent Piscina municipal de Berga
Data de publicació: 11.05.21

L’Ajuntament de Berga està portant a terme el procés d’adjudicació del contracte administratiu referent als serveis de les piscines d’estiu de la zona esportiva municipal Toni Sabata. Es tracta dels serveis necessaris per a l’obertura de les piscines que inclou el servei de consergeria i el servei de socorrisme. La licitació es divideix en dos lots, un lot per a la prestació dels serveis de vigilància, salvament, socorrisme aquàtic i assistència de primers auxilis bàsics (113.063,90 €) i un lot referent als serveis de consergeria, control d’accés i venda d’entrades (54.315,01 €). L’import total de la licitació és de 167.378,91 € (IVA inclòs) i l’adjudicació del contracte és per a un període de 4 anys. Aquesta licitació també inclou criteris socials promovent la contractació, la inserció laboral de joves en atur i la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dijous, 13 de maig.

La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte administratiu dels serveis necessaris per a l’obertura de les piscines municipals d’estiu en aquest enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=81105662&lawType=Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga