Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de febrer de 2019

Sessió ordinària del Ple de febrer de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de febrer de 2019
Data de publicació: 14.02.19
Aquest dijous s’ha celebrat una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes de febrer de 2019. L’acte ha començat amb noves mostres de suport dels membres del plenari a les persones empresonades i exiliades a causa del procés d’autodeterminació de Catalunya. En aquesta ocasió, els regidors i regidores han refermat la seva solidaritat coincidint amb l’inici del procés judicial per l’1 d’octubre que s’està portant a terme al Tribunal Suprem de Madrid. Posteriorment, s’ha procedit a la lectura i aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària corresponent al passat mes de gener.

A continuació, l’àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Berga ha presentat el Compte de la Gestió Recaptatòria. Es tracta d’un document emès per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en què s’informa de les liquidacions realitzades pel consistori a través d’ingressos directes i multes, així com de la recaptació feta per rebuts durant l’exercici de 2018. El Compte de Gestió Recaptatòria s’ha aprovat amb el vots favorables de tots els grups municipals que formen el plenari.

Seguidament, el departament de Personal ha presentat la petició de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada sol·licitada per una treballadora del consistori. En aquest cas, el desenvolupament de l’activitat no podrà comprometre l’objectivitat, la imparcialitat ni la integritat en les tasques realitzades com a empleada pública de l’ens local ni tampoc podrà afectar el compliment de l’horari laboral establert. La sol·licitud de compatibilitat ha estat aprovada per unanimitat.

La part de control de la sessió ha començat amb la donació de compte de dues resolucions judicials corresponents a dos procediments vinculats al consistori sobre els acords de ple adoptats per a la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Berga de dues parcel·les del Polígon Industrial de La Valldan aprovada el novembre de 2010 i sobre la relació de llocs de treball aprovada el maig de 2015. Tanmateix, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de la Juntes de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

Seguidament, el departament Serveis Econòmics ha donat compte al ple dels reparaments realitzats durant el mes de gener per part d’Intervenció en relació a un seguit d’expedients tramitats amb reparament. També s’ha presentat un informe sobre l’estat d’execució del pressupost en matèria d’ingressos i despeses corresponent al quart trimestre de 2018. Finalment, també s’ha presentat un informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors del quart trimestre de l’any passat que situa en uns 54 dies. Tot seguit, s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als regidors i regidores del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 7 de març de 2019, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga