Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió extraordinària d’agost de 2019

Foto Ple Extraordinari d'agost de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió extraordinària del Ple d'agost de 2019
Data de publicació: 07.08.19
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dimecres, 7 d’agost, en sessió extraordinària del Ple de la Corporació per tractar diverses qüestions relacionades amb la ciutat. A l’inici de la sessió s’han repetit les mostres de suport dels membres del plenari a les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista de Catalunya. A continuació, s’ha fet la lectura i aprovació de les actes de les tres sessions extraordinàries celebrades durant els mesos de juny i juliol. Es tracta de les sessions referents a la presa de possessió dels regidors i regidores electes del consistori, el nomenament del personal eventual i l’aprovació del cartipàs municipal, respectivament.

El primer punt de l’ordre del dia ha consistit en la presentació d’una proposta per a l’adhesió de l’Ajuntament de Berga a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP). Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que té l’objectiu de difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin posar en marxa la gestió pública d’aquest recurs natural. L’associació constituïda el gener de 2018 va ser impulsada pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. La proposta contempla l’aprovació dels estatuts de l’entitat, el pagament d’una quota anual de 486€ i la designació del regidor de Medi Ambient, Eloi Escútia, com a representant del consistori en els òrgans de govern de l’AMAP. La proposta d’adhesió a l’AMAP ha estat aprovada per unanimitat.

Tot seguit, l’àrea d’Urbanisme ha presentat una proposta per a l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana – PMU P24 – del Carrer de Pere III de Berga. Els plans de millora urbana tenen per objecte, en sòl urbà no consolidat, completar el teixit urbà o bé acomplir operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i altres de similars. En aquest cas, la proposta determina com s’ha de fer l’urbanització dels carrers situats al sector est de la Rasa dels Molins, incloent-hi el carrer de Pere III i els terrenys de les Germanes Dominiques. A més, la proposta també contempla l’obtenció de terrenys de parc urbà i l’obtenció del sòl per a la construcció de la futura estació d’autobusos de la ciutat, a l’espera d’acordar l’emplaçament definitiu de la mateixa en aquesta zona o en una altra. La superfície total d’aquest àmbit és de 32.732,75m2. El Pla de Millora Urbana del Carrer de Pere III ha estat aprovat per unanimitat.

Posteriorment, s’ha presentat una proposta vinculada a l’ordenança reguladora sobre les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la piscina municipal coberta. Es tracta d’una proposta presentada per la Federació Catalana de Natació, que és l’entitat que gestiona l’equipament esportiu municipal El Tossalet, per fer efectiva la modificació de les tarifes vigents i la incorporació de noves tarifes pels diferents serveis que s’ofereixen en la instal·lació. En aquesta ordenança s’estableixen diverses tipologies de tarifes en funció de la franja d’edat, la franja horària o la periodicitat d’ús de l’equipament. A més, també es regula el pagament de la matrícula o inscripció, el preu de les entrades o accessos puntuals, el lloguer d’espais, els cursets de natació o els serveis a empreses i entitats, entre d’altres. La proposta s’ha aprovat amb el vot favorable dels grups municipals de la CUP-AM i ERC-AM i les abstencions de Junts per Berga i el PSC-CP.

Seguidament, l’àrea de Participació Popular ha presentat la proposta per determinar els dos dies festius locals per a l’any 2020. Es tracta d’una decisió que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya delega als municipis per a què puguin triar les dues festes locals incloses en les catorze festes laborals que estableix l’Estatut dels treballadors. En aquest cas, es proposa que els dos dies festius locals de l’any que ve siguin l’11 de juny i el 8 de setembre, que es corresponen amb la festivitat del dijous de Corpus i la Gala de Queralt, respectivament. La proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

A continuació, l’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per l’increment d’un 0,25% dels imports dels complements específics dels treballadors i treballadores del consistori acordada a través de la mesa general de negociació i per donar compliment al Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, en què es van aprovar diverses mesures en matèria de retribucions del sector públic. L’aprovació de la proposta formulada s’ha aprovat per unanimitat.

L’àrea de Recursos Humans també ha presentat la petició de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada sol·licitada per un treballador del consistori. En aquest cas, el desenvolupament de l’activitat no podrà comprometre l’objectivitat, la imparcialitat ni la integritat en les tasques realitzades com a empleat públic de l’ens local ni tampoc podrà afectar el compliment de l’horari laboral establert. La sol·licitud de compatibilitat ha estat aprovada per unanimitat.

Pel que fa a les propostes d’alcaldia, s’ha donat compte de la contractació laboral temporal d’una educadora per a l’Escola Bressol Flor de Neu durant el període de vacances pel personal titular del centre per evitar l’afectació del servei. Tanmateix, s’ha donat compte del nomenament del personal eventual. En aquest cas, l’Ajuntament de Berga disposa de dues persones adscrites al gabinet d’alcaldia per desenvolupar les tasques de secretària d’alcaldia i tècnica de comunicació, respectivament.
D’altra banda, s’ha donat compte de la sentència judicial recaiguda en el recurs d’apel·lació interposat per la Federació Catalan de Natació en la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la desestimació realitzada pel plenari municipal el març de 2015 en relació a la sol·licitud de la FCN per a què es declarés el trencament de l’equilibri econòmic financer de la concessió de servei públic del Centre Esportiu El Tossalet. La sentència ha estat favorable per al consistori i obliga a la part demandant, la FCN, a pagar els costos del judici.

Per últim, s’ha presentat una proposta per a la modificació de la celebració de les properes sessions ordinàries de les Comissions Informatives i el Ple de la Corporació que es portaran a terme els dies 5 i 12 de setembre, respectivament. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de la CUP-AM, Junts per Berga i el PSC-CP i el vot en contra d’ERC-AM.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga