Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de novembre de 2019

Sessió ordinària del Ple de novembre de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de novembre de 2019
Data de publicació: 07.11.19
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga ha acollit aquest dijous, 7 de novembre, la sessió ordinària del Ple de la Corporació. Els membres del plenari municipal han iniciat l’acte manifestant el seu suport a les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista de Catalunya. La sessió ha continuat amb la lectura i aprovació de les actes de les dues sessions celebrades els dies 3 i 15 d’octubre. Es tracta de les sessió ordinària d’octubre i i la sessió del sorteig per determinar la constitució de les meses electorals per a les eleccions generals del 10 de novembre, respectivament.

L’àrea de Serveis Econòmics ha presentat tres propostes per efectuar l’aprovació de les ordenances reguladores de preus públics referents a diferents activitats i serveis vinculats a les àrees d’Educació, Joventut, Festes i Cultura, respectivament. Els preus públics deriven de la prestació de serveis o realització d’activitats en règim de dret públic quan aquests serveis o activitats compleixen les circumstàncies següents: que també els presti el sector privat i que siguin de sol·licitud voluntària. Per fixar els preus públics cal realitzar un estudi de costos per garantir la cobertura del cost del servei prestat. Tot i això, la legislació vigent permet fixar preus públics inferiors al cost dels serveis per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.

Les propostes d’ordenances reguladores de preus públics presentades han estat les següents:

- Àrea d’Educació: Ordenança Reguladora de Preus Públics – Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el Desenvolupament.

La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, ofereix als municipis la possibilitat de sol·licitar l’Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament per a l’alumnat de secundària. En aquest cas, l’Ajuntament de Berga realitzarà la petició per adquirir 300 agendes pels estudiants de l’Institut Serra de Noet. L’agenda té un cost unitari d’1€, una despesa que assumirà inicialment el consistori, però que posteriorment repercutirà en el centre educatiu.

- Àrees de Joventut i Festes: Ordenança Reguladora de Preus Públics – Revetlla de cap d’any.

La nit del 31 de desembre de 2019 se celebrarà la revetlla de cap d’any al Pavelló Municipal d’Esports de Berga. Es tracta d’un esdeveniment organitzat per les àrees de Joventut i Festes per donar la benvinguda al 2020. El consistori preveu la venda d’entrades per accedir al recinte on es portarà a terme la celebració. Els preus establerts són els següents: 10€ (entrada anticipada) i 15€ (entrada adquirida a la taquilla).

- Àrea de Cultura: Ordenança Reguladora de Preus Públics – Espectacles inclosos en la programació de tardor i hivern del Teatre Municipal.

La temporada de tardor i hivern del Teatre Municipal de Berga inclou la programació de tres espectacles proposats per l’àrea de Cultura que es portaran a terme durant els mesos de novembre i desembre. El preu públic fixat per a les entrades d’aquests espectacles han estat els següents:

1. ‘Josafat’: 12€ (entrada general) i 5€ (menors de 18 anys).
2. ‘Barbes de Balena’: 12€.
3. ‘Píndoles de microteatre’: 8€.

Les tres propostes presentades per determinar els preus públics referents a activitats i serveis de les àrees d’Educació, Joventut, Festes i Cultura han estat aprovades per unanimitat.

A continuació, l’àrea de Personal ha presentat una proposta per a la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per donar compliment a l’execució de la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la valoració de la puntuació d’un lloc de treball vinculat al consistori. La puntuació de cada lloc de treball s’estableix en funció de les tasques i funcions desenvolupades. La proposta ha obtingut el vot favorable de tots els membres del plenari municipal.

Seguidament, l’àrea de Personal ha presentat una nova modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) referent a la creació, configuració i reconversió de diversos llocs de treballs vinculats a les àrees de Contractació, Serveis TIC, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de la CUP, ERC, PSC i l’abstenció de Junts per Berga.

Posteriorment, l’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per portar a terme el nomenament de la persona que exercirà de suplent del cap de colla de la comparsa dels vestidors de Plens i Maces al Patronat Municipal de La Patum. En aquest cas, Ramon Vilalta serà el nou vocal suplent d’aquesta comparsa en substitució d’Antolí Barra. Aquesta proposta ha estat aprovada unànimement.

La part de control ha començat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal de Junts per Berga per impulsar la creació de l’Ordenança reguladora de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE). Es tracta d’una moció per promoure fórmules alternatives a les sancions econòmiques a través de treballs voluntaris a la comunitat i tasques socioeducatives per fomentar el bon ús dels espais compartits, cercar actituds de respecte i conscienciació col·lectiva i tasques de prevenció de conflictes, entre d’altres. La moció ha estat aprovada per unanimitat dels membres del ple.

Tot seguit, el plenari ha acordat retirar de l’ordre del dia la moció del grup municipal d’ERC sobre la construcció de l’estació d’autobusos. La formació republicana ha proposat posposar la seva presentació per tal de treballar-la conjuntament amb la resta de grups municipals.

L’entitat Grup de Defensa de la Natura del Berguedà ha presentat una moció contra la construcció d’una incineradora de residus industrials a l’antiga central tèrmica de Cercs després que el plenari hagi votat la seva incorporació en l’ordre del dia. En el text s’exposa l’impacte negatiu que tindria aquest projecte sobre el medi ambient, la salut de les persones i el projecte de comarca verda que s’està desenvolupant al territori. L’aprovació d’aquesta moció suposa manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Berga al projecte de construcció de la incineradora, l’adhesió del consistori a la Plataforma Anti-incineradora de Cercs i demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria en les autoritzacions de les plantes de nova creació mentre no s’estableixi el nou model de gestió de residus que garanteixi el Residu Zero. La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de la CUP, ERC i cinc membres de Junts per Berga i les abstencions del PSC i un membre de Junts per Berga.

En la part de control s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. Es tracta d’informes sobre expedients tramitats amb reparament, el període mitjà de pagament a proveïdors que se situa en 168 dies durant el tercer trimestre de 2019, l’estat d’execució del pressupost referent al tercet trimestre de l’any en curs i un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de les entitats locals.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha sol·licitat informes sobre diverses qüestions, ha sol·licitat informació sobre el contracte de serveis de manteniment preventiu de les instal·lacions del Teatre Municipal de Berga i la Sala Casino, així com sobre la liquidació de les hores extra efectuades pel personal municipal durant La Patum de 2019 i les mesures per acabar amb les actituds incíviques als parcs infantils, les pintades als espais públics i la contaminació acústica dels ciclomotors. Junts per Berga també ha proposat la inclusió del Museu Comarcal de Berga al portal web ‘visitmuseum’ i ha traslladat l’agraïment per l’arranjament efectuat en diverses vies.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha preguntat sobre l’estat d’arranjament del camí de la drecera de Queralt, l’arranjament del jardí de la caserna de la Guàrdia Civil i també ha formulat un prec per a la instal·lació d’una barana en una zona del cementiri.

Per últim, el grup municipal del PSC ha fet un prec per reclamar l’adopció d’actuacions per regular l’accés i la il·luminació al carrer Maixerí, a petició del veïnat de la zona.

La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 5 de desembre de 2019, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga