Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de març de 2020

Foto ple ordinari de març de 2020
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de març de 2020
Data de publicació: 05.03.20

L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest dijous, 5 de març, una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació. L’acte ha començat amb mostres de suport a les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista català. Tot seguit, les regidores dels diferents grups municipals de la Corporació han realitzat la lectura d’un manifest conjunt de suport al 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Seguidament, s’ha fet la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al plenari ordinari del mes de febrer.

L’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta per modificar les bases d’execució del pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2020, tenint en compte la necessitat d’incrementar la quantia econòmica de les despeses menors per facilitar la gestió de les diferents àrees del consistori i amb la voluntat d’aplicar progressivament una contractació municipal adequada a la normativa vigent. En els exercicis anteriors, es consideraven despeses menors les que no superaven els 3.000€, però les actuals bases d’execució del pressupost contemplen una rebaixa d’aquesta quantia fins als 500€. Això comporta que el personal tècnic es vegi immers en un cúmul de contractacions menors que suposen llargues tramitacions. La modificació contempla incrementar l’import actual de 500€ a 2.000€ (IVA no inclòs) amb el compromís de restablir el límit de 500€ de forma progressiva en els exercicis posteriors. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de la CUP, Junts per Berga i el PSC i l’abstenció d’ERC.

A continuació, l’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació estable del Teatre Municipal de Berga de 2020. L’àrea de Cultura s’encarrega de dissenyar l’oferta cultural per dinamitzar la ciutat. En aquest cas, l’equipament teatral compta amb una programació estable que inclou diverses propostes musicals i escèniques. El preu públic fixat per a les entrades dels diferents espectacles han estat els següents:

- ‘Llum trencada’: 12€
- ‘El silenci dels telers': 10€
- Concert d’Obeses amb la Cobla Berga Jove i el Cor d’Obeses: 15€ (entrada anticipada) i 20€ (entrada a taquilla)
- ‘La nena dels pardals’: 10€ (entrada general) i 5€ (persones fins a 16 anys)
- ‘Calma!’: 12€ (entrada general) i 8€ (persones fins a 18 anys)

La proposta per determinar els preus públics referents als espectacles que formen part de la programació cultural del Teatre Municipal de Berga ha estat aprovada unànimament.

L’àrea d’Urbanisme ha presentat una proposta per suspendre temporalment l’atorgament de llicències urbanístiques als terrenys qualificats d’equipaments situats a la zona est del nucli urbà de Berga, al voltant del cementiri. Aquesta suspensió està motivada per la necessitat d’estudiar la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Berga (POUM). La suspensió de les llicències tindrà una durada prevista d’un any, que podrà ampliar-se fins a dos anys, en cas que es produeixi l’aprovació inicial de l’instrument de planejament urbanístic. La proposta ha estat aprovada amb els vots de la CUP i ERC,el vot negatiu de Junts per Berga i l’abstenció del PSC.

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per incrementar un 2% l’import del complement específic del personal laboral acordat a través de la mesa general de negociació, així com per donar compliment al Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, en què es van aprovar diverses mesures en matèria de retribucions del sector públic. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i el PSC i l’abstenció de Junts per Berga.

El plenari ha acordat la rectificació d’un error material contingut en l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord de Ple del 3 d’octubre de 2019. Aquest aparatat feia referència al nomenament de les persones que integren el Consell d’Administració de l’empresa pública BRG Serveis. El document contenia un error ortogràfic referent al cognom d’una de les persones externes d’aquest organisme que ha estat corregit.

La part de control del plenari ha començat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal de Junts per Berga. La moció contempla la creació d’una comissió de festes per tal de gestionar la programació festiva anual del municipi amb la implicació del teixit associatiu de la ciutat, els grups polítics municipals i el personal tècnic. JxB també proposa l’elaboració d’un reglament per determinar el funcionament i la composició dels membres de la comissió. La moció ha estat aprovada amb els vots de Junts per Berga, ERC i el PSC i l’abstenció de la CUP.

Posteriorment, s’ha donat compte de la delegació de la competència per autorització de matrimoni en un dels regidors del consistori per tal que pugui oficiar un matrimoni civil. També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. Es tracta d’informes sobre expedients d’omissió de fiscalització de diferents àrees.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat precs i preguntes sobre l’execució de diversos projectes com per exemple la rehabilitació de la Torre de la Petita, les obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan, la renovació del pati de l’Escola Sant Joan o la millora dels carrers de la ciutat. Junts per Berga també ha preguntat sobre la possibilitat de sol·licitar l’1,5% Cultural, que són ajudes del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a la conservació del patrimoni arquitectònic. El grup també ha fet preguntes sobre el manteniment de carrers i l’estat del deute a proveïdors.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha preguntat sobre la demora en el pagament de les nòmines del personal de BRG Serveis, la necessitat de comptar amb una persona que encapçali l’àrea de Recursos Humans ja que l’anterior cap del servei està realitzant una comissió de serveis fora del consistori, l’anàlisi de l’impacte de les fires que es realitzen a la ciutat, l’actualització del contracte de la neteja viària i la seguretat dels camins escolars.

Per últim, el grup municipal del PSC ha fet una intervenció referent als acords assolits entre el PSC i la CUP per a l’aprovació dels pressupostos, l’estat de la instal·lació d’una marquesina a la parada d’autobusos del passeig de la Pau, les mancances al carrer Maixerí i la millora de la senyalització vertical que indiquen la ubicació de diversos recursos turístics com el Santuari de Queralt i els Rasos de Peguera.

La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 2 d’abril de 2020, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga