Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de maig de 2020

Sessió ordinària del Ple de maig de 2020
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de maig de 2020
Data de publicació: 07.05.20

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous, 7 de maig, de forma telemàtica per celebrar una nova sessió ordinària del plenari municipal. La videoconferència ha començat amb la intervenció de l’alcaldessa, Montse Venturós, que ha volgut adreçar-se als veïns i veïnes de la ciutat en nom de tots els membres de la corporació. Venturós ha volgut mostrar el suport i escalf del consistori a les persones que han perdut familiars i amics a causa del coronavirus. També ha fet un agraïment al personal sanitari i les persones que han treballat per garantir els serveis bàsics i els productes de primera necessitat. Així mateix, ha destacat la solidaritat de les persones pel treball de voluntariat i l’actitud cívica de la població durant el confinament.

La videoconferència ha començat amb mostres de suport a les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista català. Tot seguit, s’ha ratificat el Decret d’Alcaldia 2020/350, de 28 d’abril, sobre el desenvolupament telemàtic de les sessions del ple i les comissions informatives mentre durin les restriccions de mobilitat pel coronavirus. Seguidament, s’ha fet la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al plenari ordinari del mes de març.

A continuació, l’àrea de Secretaria ha presentat una proposta per ratificar l’acord de la Junta General de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) per fer efectiva la seva adhesió a l’Associació Clúster Agroalimentari de Productes Típics de Muntanya, així com la modificació de la composició de les tres vicepresidències de l’ens que recauran en una persona de l’Ajuntament de Berga (vicepresidència primera), una persona de l’Ajuntament de Cercs (vicepresidència segona) i una persona de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i/o una persona de la delegació berguedana de la Cambra de Comerç de Barcelona que ocuparan la vicepresidència tercera en anys alterns. La modificació dels estatuts de l’ADB requereix la ratificació de les administracions i altres entitats que formen part del consorci. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

L’àrea de Contractació ha presentat una proposta sobre la impossibilitat d’execució del contracte de gestió dels equipaments del Centre Esportiu Municipal El Tossalet per la Covid-19. La Federació Catalana de Natació, organisme que gestiona l’equipament esportiu, ha comunicat al consistori la impossibilitat de prestar el servei des del passat 14 de març, a causa de les restriccions d’activitats establertes per les autoritats governamentals que van comportar el tancament al públic dels equipaments esportius per evitar la propagació del coronavirus. D’altra banda, el consistori ha establert que es continuïn desenvolupant les tasques per garantir el manteniment, la salubritat i la seguretat de les instal·lacions del recinte. La proposta ha estat aprovada amb el vot favorable de la CUP, ERC i l’abstenció de JxB i el PSC.

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per mantenir els criteris de pagament i compensació dels serveis extraordinaris realitzats pel personal de la corporació que van ser aprovats pels anys 2017-2019. La proposta contempla mantenir els mateixos criteris per a l’any 2020, afegint que el pagament mínim haurà de correspondre al fet d’haver treballat dues hores senceres i que en els casos imprevistos que facin que alguna persona hagi de treballar, se li computarà el mínim d’una hora de treball i el màxim del que hagi realitzat, incloent-hi el temps de desplaçament des de la sortida del domicili fins a la tornada al mateix. Aquestes criteris han estat acordats en la Mesa General de Negociació celebrada el 28 de gener. La proposta ha estat retirada de l’ordre del dia per part de l’equip de govern perquè el sentit del vot negatiu de l’oposició faria que no prosperi la proposta. La proposta es tractarà en la propera sessió plenària.

L’àrea d’Intervenció ha presentat una proposta d’aprovació d’expedient de crèdit extraordinari per a una despesa vinculada a l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga per valor de 63.026,60€. Es tracta d’una subvenció que va arribar a finals de desembre i que ara comptarà amb l’assignació pressupostària per poder efectuar el pagament. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La part de control del plenari ha començat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal del PSC sobre la La part de control del plenari ha començat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal del PSC sobre la situació d’excepcionalitat produïda per la Covid-19. La moció insta l’equip de govern a iniciar la redacció del Pla Estratègic fixant com a prioritat institucional destinar els recursos necessaris per establir mesures de protecció social, reactivació econòmica i promoció de l’ocupació. La moció també reclama que es flexibilitzin les regles econòmiques i pressupostàries que limiten l’autonomia i l’acció dels ens locals i que les administracions supranacionals garanteixin les aportacions previstes pels municipis. El text d’aquesta moció també incloïa les paraules d’agraïment que ha pronunciat l’alcaldessa a l’inici de la sessió i que el regidor socialista, Albel Garcia, ha cedit per a què fossin utilitzades com a declaració institucional de la corporació. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

El grup municipal de Junts per Berga ha presentat una moció per instar l’equip de govern a implementar totes les mesures possibles per pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica derivats de la pandèmia de la Covid-19. Es tracta de mesures vinculades a l’atenció i la cura de les persones, la promoció econòmica, la cultura i l’educació. La proposta contempla destinar diners per garantir les necessitats bàsiques de les persones, realitzar el pagament immediat del deute a proveïdors, establir ajuts directes per a autònoms i petits propietaris de locals que han hagut de tancar forçosament per les restriccions d’activitats, reprogramar espectacles culturals que han estat suspesos, potenciar l’ensenyament musical a distància i garantir l’accés a Internet de l’alumnat dels centres educatius. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Junts per Berga ha presentat una segona moció relativa a les subvencions per a entitats del tercer sector i les associacions de comerciants. La moció insta l’equip de govern a modificar el Pla estratègic de subvencions per incloure ajudes específiques per a les associacions que inclouen el teixit comercial i les entitats del tercer sector, a través de concurrència competitiva i convenis amb les entitats esmentades. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de JxB, ERC i el PSC i l’abstenció de la CUP.

El ple ha votat incloure en l’ordre del dia una moció presentada pel grup municipal d’ERC per a la millora del servei educatiu de 0 a 3 anys a Berga. La moció insta l’equip de govern a destinar una part dels diners previstos per a la recuperació del finançament de les escoles bressol de la Generalitat de Catalunya a implementar una tarificació de caràcter social al servei de l’escola bressol municipal que es treballarà a través de la comissió d’ordenances fiscals. També es demana que la resta de l’aportació econòmica efectuada pel Departament d’Educació es destini a la millora de les instal·lacions i l’ampliació del servei de la llar d’infants. El text també inclou la petició que l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2019-2020 s’inverteixi en els equipaments educatius de titularitat pública de la ciutat. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables d’ERC, JxB i el PSC i l’abstenció de la CUP.

En la part de control s’ha donat compte del nomenament de dos funcionaris interins de la Policia Local durant el període en què es realitza el procés de provisió d’aquestes places mitjançant mobilitat horitzontal, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de 2017 i 2019. També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. Es tracta d’informes sobre expedients d’omissió de fiscalització emesos per diferents àrees durant els mesos de març i abril. Seguidament s’ha donat compte dels informes sobre l’estat d’execució del pressupost i el període mitjà de pagament a proveïdors que se situa en 269,73 dies durant el primer trimestre de 2020. També s’ha presentat l’informe trimestral sobre el personal eventual.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat precs i preguntes sobre la contractació de plans d’ocupació amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. JxB demana més transparència sobre la feina efectuada per les diferents àrees del consistori durant el confinament en referència als contractes, convenis i licitacions, entre d’altres. Aquest grup també ha fet un prec per a què s’executin les mocions aprovades pel plenari.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha realitzat un prec per què es modifiqui el pressupost i s’incloguin els aspectes referents a la moció aprovada sobre l’escola bressol. ERC ha formulat una pregunta sobre plagues urbanes.

Per últim, el grup municipal del PSC ha fet una intervenció referent a les licitacions i el pagament a proveïdors. El PSC també ha preguntat quin és el termini màxim per decidir si se celebrarà La Patum al setembre.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 4 de juny de 2020.

Visualitza la retransmissió del Ple de la CorporacióDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga