Inici

Berga inicia l’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana per promoure la implicació dels veïns en les polítiques públiques locals

Foto presentació Reglament Participació Ciutadana (febrer 2018)
Ampliar en una finestra emergent Marta Planas, Montse Venturós, Marc Alegre i Manel Gil durant la presentació del procés d'elaboració
Data de publicació: 12.02.18
El Reglament de Participació Ciutadana de Berga ha iniciat el seu procés d’elaboració. L’Ajuntament de Berga, la Diputació de Barcelona i l’assessoria Edas. Espai d’Anàlisi Social han presentat el projecte públicament en un acte que s’ha fet aquesta tarda a la Sala Casino de Berga. El Reglament de Participació Ciutadana és una iniciativa impulsada per l’àrea de Participació Popular de l’Ajuntament de Berga que neix de la voluntat de disposar dels mecanismes, els òrgans i els processos necessaris per garantir el dret de la ciutadania d’intervenir en la presa de decisions de les polítiques públiques d’àmbit local. L’alcaldessa i regidora de Participació Popular de l’Ajuntament de Berga, Montse Venturós, ha recordat que “un dels objectius de l’equip de govern de la CUP era implementar la participació popular en totes les qüestions que ens fossin possibles i, per això, es va crear i estructurar l’àrea de Participació Popular fa un any”. Segons ha explicat Venturós, “el consistori disposava d’un protocol de participació inclòs en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), però enteníem que calia treballar-ho i anar molt més enllà en aquest àmbit”.

L’elaboració del reglament es realitzarà amb l’assessorament i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, ja que és una eina inclosa en el catàleg de serveis que l’ens provincial posa a l’abast dels municipis que formen part de la demarcació. En aquest sentit, el cap del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, Marc Alegre, ha destacat la tasca que estan portant a terme una vintena d’ens locals per tal de crear o actualitzar els seus reglaments. En aquest sentit, Alegre ha explicat que “el nou context digital va fer que la Diputació de Barcelona realitzés un estudi amb experts per copsar les necessitats dels ajuntaments i elaborar un reglament tipus de participació ciutadana que servís de base pels municipis interessats en implantar-ho”. Aquest document incorpora diversos aspectes relacionats amb les noves tecnologies, com per exemple les plataformes digitals, les consultes online i el vot electrònic, entre d’altres. Alegre ha afegit que “això permetrà simplificar l’arquitectura institucional de la participació, per a fer-ho fàcil a la ciutadania”.

Per la seva banda, la tècnica de Participació Popular de l’Ajuntament de Berga, Marta Planas, ha repassat les accions que s’han portat a terme des de l’àrea durant l’últim any. Entre elles destaca el foment de la participació ciutadana en l’elaboració de reglaments i normes a través de la consulta pública prèvia, l’inici de les sessions informatives adreçades al teixit associatiu sobre el registre municipal d’entitats i la relació amb l’administració digital, la millora dels indicadors de transparència i la gestió de la secretaria del Patronat Municipal de La Patum, tenint en compte que es tracta d’un òrgan de participació sectorial. Planas ha incidit en el fet que “la participació ciutadana no només l’ha de promoure l’Ajuntament, sinó que existeixen diverses eines que també poden ser impulsades per les entitats o els ciutadans com per exemple les consultes populars”.

El Reglament de Participació Ciutadana de Berga recollirà els elements principals de participació que exigeix la normativa vigent en aquesta matèria. Per exemple, en el document s’inclourà informació sobre el funcionament de l’administració municipal, es determinarà quins són els drets de la ciutadania en termes de participació, s’establirà els canals de comunicació existents per fomentar la relació entre l’administració, les entitats i la ciutadania i també es concretarà la implementació dels sistemes de participació.

Els agents implicats en l’elaboració del reglament seran les entitats i les associacions sense ànim de lucre, els càrrecs electes del consistori berguedà, el personal tècnic municipal amb responsabilitat de gestió, els grups d’interès i les organitzacions sense personalitat jurídica que porten a terme activitats a la ciutat, els veïns i veïnes a títol individual i d’altres agents vinculats al municipi. El sociòleg i expert en processos participatius de l’assessoria Edas. Espai d’Anàlisi Social, Manel Gil, ha comentat que “l’elaboració del reglament es basarà en el model de participació que es vulgui desenvolupar en el municipi. Per això, des de l’inici volem treballar donant veu a tots els agents del territori implicats per a què formin part d’aquest procés”.

El procés d’elaboració del reglament constarà de cinc fases. La primera consistirà en la presentació del projecte a les persones que en formaran part. Durant el mes de febrer hi haurà diverses sessions de treball entre els responsables polítics i el personal tècnic per concretar els eixos bàsics del reglament. La segona fase es completarà amb una consulta pública prèvia i un qüestionari en línia disponible al web municipal per conèixer les demandes de la població en relació al futur model participatiu que s’aplicarà a la ciutat. La ciutadania podrà realitzar les seves aportacions presentant una instància genèrica o a través del qüestionari esmentat anteriorment que estarà disponible des d’avui i fins al 27 de febrer a l’apartat de ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ del web municipal. A més, també s’han habilitat dues adreces de correu electrònic per formular dubtes o aclariments: participacio@ajberga.cat i entitats@ajberga.cat.

La tercera i quarta fase consistiran en la redacció de l’esborrany del reglament i en la seva presentació a la ciutadania. Posteriorment, s’obrirà un període d’esmenes per a què els veïns i veïnes puguin dir-hi la seva i es portarà a terme un taller deliberatiu amb els agents implicats per validar el reglament i incorporar les esmenes necessàries en el text de l’esborrany. Durant el mes de juny s’iniciarà la cinquena fase per redactar el reglament definitiu i presentar-lo a la ciutadania. Per últim, es procedirà a l’aprovació inicial del projecte, s’establirà un període d’informació pública i es realitzarà la seva aprovació definitiva durant el mes de juliol.

La previsió de l’Ajuntament de Berga és poder disposar del Reglament de Participació Ciutadana al final de l’estiu.

Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga