Inici

El 7 de maig s’obriran les inscripcions per repartir un 12% dels salts de Plens de La Patum de 2018 a través de sorteig públic

Foto carotes Plens Patum 2017
Ampliar en una finestra emergent Carotes de Plens de La Patum de Berga de 2017
Data de publicació: 30.04.18
Berga distribuirà entre la ciutadania un 12% dels salts de Plens de La Patum a través d’un sorteig públic que se celebrarà l’11 de maig. Enguany, es repetirà la iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Berga l’any passat quan va realitzar la gestió dels salts i que aquest any ha estat adoptada per la comparsa de Plens i Maces responent al reglament de règim intern de la comparsa en què es detalla que un 10% dels salts s’atorgaran per sorteig. Aquesta proposta també inclou la formació de les persones que hagin guanyat el sorteig a través d’una sessió sobre seguretat i organització del salt de Plens. En aquest sentit, la regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat que “cada comparsa ha escollit els mecanismes de participació que ha considerat oportú per facilitar l’acostament de totes les persones a les seves activitats durant La Patum i que han quedat reflectits en els reglaments de règim intern que es publicaran properament al web oficial de La Patum”.

Així doncs, dels 400 salts disponibles, la comparsa en gestionarà 320 de forma directa i en cedirà 40 pel sorteig. Als 40 salts esmentats també caldrà sumar-ne 8 que corresponen als membres de l’equip de govern de la CUP (6) i als regidors del grup municipal d’ERC (2). Els 32 salts restants quedaran exclosos del sorteig, ja que, corresponen als regidors de l’oposició dels grups del PDeCAT (6), ERC (1), PSC (1) i ICV (1), al personal del consistori (19) i a les parelles d’administradors d’enguany (4). En resum, durant La Patum de 2018 se sortejaran 48 salts destinats a persones que no hagin fet mai de ple. D’aquesta manera es garantirà una major accessibilitat als saltadors novells que vulguin participar d’un dels moments més rellevants de la festa. Per fer-ho, els saltadors i els seus acompanyants hauran de ser majors de 18 anys i hauran d’assistir a una sessió de formació impartida pels membres de la comparsa per realitzar el salt de Plens amb seguretat.

Com participar al sorteig de salts de Plens?

Les persones interessades en obtenir un salt de Plens per a La Patum de 2018 hauran de formalitzar la inscripció mitjançant una instància genèrica. La tramitació es podrà fer presencialment a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament de Berga, o també es podrà fer per Internet completant el formulari disponible al web municipal en aquest enllaç. En l’apartat “Sol·licito” del document esmentat caldrà especificar la motivació de la sol·licitud, així com el nom, cognoms i DNI de la persona que actuarà d’acompanyant del saltador.

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert del 7 al 10 de maig fins a les 2 del migdia. L’horari d’atenció al públic de l’OAC per a les persones que tramitin la instància presencialment serà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i el dilluns, de 5 a 7 de la tarda.

Un cop finalitzada la inscripció, els participants obtindran una còpia del document de sol·licitud en què apareix un número que fa referència al registre d’entrada de la seva petició. Aquest número estarà format per quatre xifres i serà el que s’utilitzarà per assignar els salts mitjançant el sorteig.

Les inscripcions només les podran realitzar les persones interessades en obtenir un salt de Plens i no es permetrà la inscripció de terceres persones. A més, cada sol·licitant podrà tramitar una única inscripció, de manera que la persona que formuli més d’una instància quedarà exclosa del sorteig a través de l’anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Tanmateix, després de la celebració del sorteig es realitzarà el creuament de dades dels guanyadors del sorteig públic i del registre de saltadors de la comparsa de Plens i Maces per tal de comprovar que no hagin saltat en els darrers 10 anys.

En el cas que el nombre de demandes sigui menor al nombre de salts disponibles, es procedirà a l’assignació directa dels salts entre les persones sol·licitants. Els salts sobrants, se cediran a la comparsa per a què els puguin autogestionar equitativament. Per últim, els participants no podran escollir el salt, ja que aquest serà assignat a través del procediment establert en el sorteig.

Assignació dels salts de Plens

El sorteig es farà el divendres, 11 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Berga. Primerament, es procedirà a la constitució de la Mesa de Sorteig que estarà formada per un representant de cada grup polític municipal del consistori, un representant del Patronat de La Patum, l’alcaldessa de la ciutat i la tècnica de Participació Popular.

El sistema acordat pel repartiment de salts es dividirà en dues fases. En primer lloc, se sortejaran els dos salts del dijous, 31 de maig, en dues tandes de 12 salts cadascuna. Per fer-ho, s’utilitzaran 10 boles numerades del 0 al 9. Aquestes boles s’introduiran en una bossa i després, se’n trauran 4 de forma consecutiva, d’un número corresponent al nombre de registre de la primera sol·licitud a l’última referent a la petició de salts de Plens. La primera xifra extreta correspondrà a les unitats, la segona a les desenes, la tercera a les centenes i la quarta a les unitats de miler. En cas que el nombre de l’extracció de les boles no coincideixi amb el número de registre d’una instància sol·licitant d’un salt de Plens, es tindrà en compte el següent número registrat amb aquesta motivació. A partir d’aquest número es distribuiran els salts de Plens en ordenació consecutiva i ascendent. A continuació, es repetirà el procés per repartir els salts de diumenge, 3 de juny. En aquest cas, també es faran dues extraccions per repartir les 24 places corresponents al primer i segon salt de diumenge, respectivament.

A partir del número de registre més alt al qual s’hagi assignat un salt de Plens, s’iniciarà una llista de reposició per a cobrir les places vacants en cas que es produeixi la renuncia d’alguna de les persones que hagi obtingut un salt del sorteig o en cas de d’incomplir algun dels requisits exigits per fer el salt.

El resultat del sorteig es donarà a conèixer el mateix divendres a través del portal web municipal (www.ajberga.cat). A més, també es publicarà el resultat als perfils oficials de les xarxes socials gestionades pel consistori (Facebook, Twitter i Instagram) i es penjarà al tauler d’anuncis municipal, situat davant de la recepció de l’Ajuntament. Tanmateix, es comunicarà telefònicament el resultat del sorteig a les persones que hagin resultat agraciades. Les renuncies dels salts podran efectuar-se fins al dimarts, 15 de maig, a les 2 del migdia, enviant un correu electrònica a l’adreça participacio@ajberga.cat o trucant a l’àrea de Participació Popular al telèfon 93.821 43 33.

Formació i obtenció del salt

Les persones que hagin resultat guanyadores del sorteig i els seus acompanyats hauran d’assistir obligatòriament a la formació que es portarà a terme durant el cap de setmana del 19 i el 20 de maig, de 5 a 6 de la tarda a la plaça de la Ribera, tot i que el punt de trobada establert serà a la plaça de Sant Pere. La no assistència a la sessió informativa suposarà la renuncia al salt. La formació es realitzarà en dos torns en funció del dia del salt atorgat. El dissabte, 19 de maig, es farà pels saltadors i acompanyants del dijous, mentre que el diumenge, 20 de maig, serà pels guanyadors i acompanyants de diumenge.

El mateix dia del salt de Plens hauran de personar-se juntament amb el seu acompanyant a la zona de vestidors de Plens, situada a la plaça de la Ribera. En funció del salt assignat, caldrà presentar-s’hi el dijous o el diumenge, a 2/4 de 9 del vespre. Allà, hauran de mostrar el DNI per confirmar les dades de les persones que hagin obtingut el salt. Posteriorment, se’ls hi entregarà el tiquet del salt que serà nominal i intransferible i després hauran de lliurar-lo en el moment de la recollida del material per fer el salt. Serà imprescindible aportar el DNI per l’entrega del material, així com per vestir-se. D’altra banda, no es permetrà l’intercanvi de salts entre les persones que hagin obtingut un salt per sorteig, ni tampoc es podrà cedir a terceres persones que no hagin fet la sol·licitud corresponent.

Obligacions i consideracions

Per últim, els vestidors de Plens tindran potestat per retirar el salt a les persones que no mostrin un comportament adequat o no es trobin en les condicions òptimes per efectuar el salt. Així, doncs, els salts que per retirada o per falta d’assistència hagin quedat vacants, passaran a ser autogestionats per la mateixa comparsa de Plens i Maces.


Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga