Inici

Berga obre el balcó consistorial a la ciutadania durant La Patum de 2018 amb un sorteig públic que es farà l’11 de maig

Foto balcó Patum de 2017
Ampliar en una finestra emergent Balcó de l'Ajuntament de Berga durant La Patum de 2017
Data de publicació: 30.04.18
L’Ajuntament de Berga permetrà l’accés a la ciutadania al balcó consistorial durant els actes de celebració de La Patum de 2018. Es tracta d’una iniciativa inèdita que té l’objectiu de fer que la festa sigui més oberta i participativa per tal que tothom qui ho vulgui tingui l’oportunitat de gaudir de La Patum com no s’havia fet fins ara. La proposta ha estat treballada des de l’àrea de Participació Popular i ha comptat amb el vistiplau de tots els grups polítics de la corporació, així com dels membres del Patronat de La Patum. Enguany, es posarà en marxa una prova pilot del sistema d’accés al balcó per conèixer els avantatges i inconvenients de la proposta formulada. Això farà que els organitzadors puguin obtenir informació útil per a l’elaboració del futur reglament d’ús del balcó consistorial, amb la previsió de tenir-lo enllestit per a La Patum de 2019. La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat que “la nostra voluntat, en relació al balcó durant La Patum, era organitzar-lo de forma que es garantissin una major obertura, transparència i possibilitat d’accés públic. En aquest sentit, s’ha treballat des de l’inici de la legislatura i s’ha acordat amb l’oposició i el Patronat de La Patum mantenir la representació institucional al balcó i oferir una part de l’ocupació a les persones que hi estiguin interessades”.

Nombre de places disponibles i sistemes d’adjudicació

El consistori berguedà posarà a disposició de la ciutadania un total de 378 places corresponents a les passades de dimecres i dissabte (250), a les Patums completes de dijous i diumenge (100) i a La Patum Infantil (28). Cal destacar, però, que la proposta preveu l’assignació d’una part dels llocs disponibles mitjançant un sorteig públic, mentre que la resta de places seran de lliure accés durant les sortides i les arribades de les passades a la plaça de Sant Pere.

En el cas de les passades de dimecres i dissabte, l’espai al balcó s’atorgarà en funció de l’ordre d’arribada fins a completar l’aforament, que serà de 50 places per torn. L’obertura del balcó es produirà mitja hora abans de l’inici de les passades, de manera que l’accés al consistori durant la passada de dimecres al migdia es realitzarà a partir de les 11:30h, mentre que en les passades de dimecres i dissabte a la tarda es produirà a les 19:30h i a les 19:00h, respectivament. D’altra banda, també es podrà ocupar el balcó per veure l’arribada de les comparses i els últims salts de Patum de les passades. En aquest cas, l’accés s’obrirà un cop hagin finalitzat els Tirabols a la plaça de Sant Joan. El control d’accés a l’edifici de l’ajuntament es realitzarà, des de l’entrada principal, mitjançant l’entrega de tiquets numerats per evitar sobrepassar l’aforament establert. Només s’entregarà un tiquet per persona, encara que també es permetrà la reposició de llocs quan les persones hagin desocupat el balcó abans de la finalització de l’acte.

Per altra banda, la proposta d’accés al balcó contempla la utilització del sistema del sorteig per designar el centenar de places lliures que hi haurà durant el 3r i el 4t salt de La Patum completa de dijous i de diumenge, ja que durant els primers dos salts l’espai estarà ocupat per les autoritats, els representants polítics i els convidats del consistori. En aquest cas, se sortejaran 50 places, 25 en cada cas, ja que la resta de llocs correspondran als acompanyants dels guanyadors del sorteig. Per tant, només es permetrà un acompanyant per guanyador o guanyadora.

En el cas de La Patum Infantil es disposarà de 28 places, de les quals se’n sortejaran 14. El sorteig s’adreça a nens i nenes de 3 a 14 anys i els seus acompanyants hauran de complir una sèrie de requisits. Per exemple, si l’infant que hagi obtingut la plaça té de 3 a 7 anys, haurà d’estar acompanyat per una persona major de 18 anys. En canvi, si té entre 8 i 14 anys, podrà portar a un acompanyant que tingui entre 3 i 14 anys, però es requerirà la presència d’una persona adulta responsable que els acompanyarà i haurà d’esperar-los a la sala contigua del balcó, és a dir, a la Sala d’Agermanaments.

Procés d’inscripció per participar al sorteig

La participació al sorteig d’accés al balcó es podrà fer presencial o telemàticament. D’una banda, les persones interessades podran realitzar les seves sol·licituds adreçant-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a la planta baixa de l’Ajuntament de Berga, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i els dilluns de 5 a 7 de la tarda. D’altra banda, també es podrà tramitar la petició a través d’Internet emplenant el formulari corresponent a la instància genèrica disponible al portal web municipal en aquest enllaç.

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert del 7 al 10 de maig fins a les 2 del migdia. Un cop feta la inscripció, els participants rebran una còpia del document de sol·licitud amb un número corresponent al registre d’entrada de la seva petició. Es tracta d’un nombre de quatre xifres que serà el número que s’utilitzarà per assignar les places del sorteig. Cal recordar que les inscripcions les haurà d’efectuar la persona interessada i no es permetrà la inscripció de terceres persones.

En el cas de les sol·licituds referents a La Patum Infantil, hauran de ser efectuades per una persona major d’edat, actuant en representació de l’infant i hauran de presentar el llibre de família. A més, cada sol·licitant només podrà realitzar una inscripció, de manera que la persona que formuli més d’una instància quedarà exclosa del sorteig a través de l’anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Per tant, en el cas de voler participar en el sorteig de les places del balcó de les Patums completes de dijous i La Patum Infantil, caldrà tramitar-ho conjuntament i especificar-ho en l’apartat “Sol·licito” de la instància genèrica.

Si el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles s’assignaran les places al balcó sense necessitat de sorteig.

Descripció del procediment del sorteig

El sorteig serà públic i se celebrarà el divendres, 11 de maig, a les 6 de la tarda a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Berga. Per fer-ho, es constituirà una Mesa de Sorteig formada per un representant de cada grup del plenari municipal, un representant del Patronat de La Patum, l’alcaldessa i la tècnica de Participació Popular.

El sistema de repartiment de les places del balcó consistorial es dividirà en dues fases. Primerament, se sortejaran les 50 places dels balcons de les Patums completes de dijous, 31 de maig i de diumenge, 3 de juny. Per fer-ho, es faran dues extraccions i s’utilitzaran 10 boles numerades del 0 al 9. Aquestes boles s’introduiran en una bossa i posteriorment, se’n trauran 4 de forma consecutiva, d’un número corresponent al número de registre de la primera sol·licitud a l’última referent a la petició de places del balcó de La Patum. La primera xifra extreta correspondrà a les unitats, la segona a les desenes, la tercera a les centenes i la quarta a les unitats de miler. En cas que el nombre de l’extracció de les boles no coincideixi amb el número de registre d’una instància sol·licitant una plaça en el balcó consistorial, es tindrà en compte el següent número registrat amb aquesta motivació. A partir d’aquest número es distribuiran les places del balcó en ordenació consecutiva i ascendent. Posteriorment, es repetirà el procés per repartir els 14 llocs de La Patum Infantil de divendres, 1 de juny.

L’assignació de les places serà nominal i intransferible i no es permetrà l’intercanvi del dia assignat en el cas de les Patums completes de dijous i diumenge. A partir del número de registre més alt que s’hagi assignat, s’iniciarà una llista d’espera per a la reposició de les places vacants en cas que es produeixi la renuncia d’alguna de les persones que hagi obtingut una plaça o en cas que no compleixi algun dels requisits esmentats anteriorment.

El resultat del sorteig es farà públic el mateix divendres, 11 de maig, al web de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat), als perfils oficials de les xarxes socials del consistori (Facebook, Twitter i Instagram) i al tauler d’anuncis municipal situat davant de la recepció de l’Ajuntament. A més, també es comunicarà el resultat a les persones guanyadores, telefònicament. Les renuncies es podran fer fins al divendres, 25 de maig a les 2 del migdia, enviant un correu electrònica a l’adreça participacio@ajberga.cat o trucant a l’àrea de Participació Popular al telèfon 93.821 43 33.

Consideracions i obligacions dels guanyadors del sorteig

Les persones que accedeixin al balcó de l’Ajuntament de Berga hauran de personar-se puntualment a l’hora i el lloc indicats pels responsables de l’organització. A més, hauran d’acreditar-se mitjançant la presentació del DNI i en el cas dels menors d’edat, hauran de presentar l’autorització corresponent del pare, mare o tutor/a legal.

No es permetrà l’accés al balcó un cop hagi començat l’acte. Si quan s’ha iniciat l’acte, la persona decideix abandonar el balcó i sortir de les dependències del consistori, no es permetrà el seu accés de nou.

En tots els casos, les persones que accedeixin a l’Ajuntament tan a les Patums completes com a les passades, hauran de mostrar un comportament adequat, adient i de respecte envers la institució mentre es trobin dins de l’edifici consistorial. En cas contrari, es procedirà a la seva expulsió.


Documentació

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga