Inici

L’Ajuntament de Berga destina 60.000 € a subvencionar projectes d’entitats locals sense ànim de lucre durant el 2021

Subvencions entitats de 2021
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 13.04.21

L’Ajuntament de Berga destinarà 60.000 € a la subvenció de projectes i iniciatives impulsades per entitats locals sense ànim de lucre durant l’anualitat de 2021. El consistori obrirà la convocatòria per a la concessió de les subvencions aquest dijous, 15 d’abril, mitjançant el procediment de concurrència competitiva en què podran prendre part les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de maig i la tramitació caldrà fer-la de forma telemàtica.

Imports econòmics per àmbits

El consistori berguedà ha previst atorgar un total de 60.000 € distribuïts en set àmbits diferents segons la finalitat de les activitats i els projectes presentats. Els àmbits establerts per a la convocatòria d’enguany són cultura (10.000 €), educació (3.000 €), esports (7.000 €), joventut (3.000 €), social (18.000 €), medi ambient (2.000 €) i polítiques d’ocupació (17.000 €).

Característiques de la convocatòria

Les activitats subvencionables s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de gener de 2021 al municipi de Berga. L’import concedit per activitat es concretarà en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores de la convocatòria, i en cap cas podrà excedir el 50% del seu cost total. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció que hagi estat concedida per altres entitats de caràcter públic o privat.

Les sol·licituds que rebin una puntuació inferior a 5 punts quedaran excloses. Aquest criteri respon a la voluntat que les sol·licituds més ben puntuades puguin obtenir més finançament. Un cop s’hagi efectuat i notificat la resolució de la convocatòria, les entitats i associacions que hagin aconseguit finançament per a les activitats sol·licitades, hauran d’aportar la documentació justificativa durant el termini corresponent.

Presentació de sol·licituds

Cada entitat o associació podrà presentar un màxim de dues sol·licituds en la present convocatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds romandrà obert del 15 d’abril al 15 de maig de 2021, ambdues dates incloses. La tramitació es realitzarà de forma telemàtica a través del registre municipal i caldrà completar el formulari disponible al web i en aquest enllaç.

Per a més informació sobre la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de 2021, podeu contactar amb l’àrea de Participació Popular de l’Ajuntament de Berga, a través de l’adreça electrònica entitats@ajberga.cat.Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga