Inici

L’Ajuntament de Berga obre la licitació per fer efectiu el projecte d’arranjament i asfaltatge d’una vintena de carrers

Asfaltatge
Ampliar en una finestra emergent Asfaltatge
Data de publicació: 28.03.19

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per portar a terme l’adjudicació dels treballs d’arranjament i manteniment de diversos trams del paviment asfàltic viari de la ciutat. El projecte contempla actuacions en una vintena de carrers del nucli urbà amb l’objectiu de pal·liar el deteriorament de l’asfalt a causa de l’ús, les inclemències meteorològiques i l’estesa de fundents quan es produeixen gelades i/o nevades. Es tracta d’unes obres de millora que permetran eliminar els sots i les irregularitats que presenta la xarxa viària del municipi. Les obres tenen un període d’execució previst de quatre setmanes i un pressupost de 349.855,72€ (IVA inclòs). Ahir es va portar a terme la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant del web municipal i ja s’ha iniciat el període per a què les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes en relació al projecte d’asfaltatge.

Presentació d’ofertes amb Sobre Digital

Les ofertes per concórrer al concurs de licitació podran presentar-se fins a les 23:59h del dimarts, 9 d’abril de 2019, mitjançant l’ús del Sobre Digital que és el sistema de licitació electrònica ensobrada que permet garantir la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura del mateix. Les empreses licitadores hauran d’acreditar obligatòriament la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projectes esmentat.

La Mesa de contractació formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a s’encarregarà d’avaluar les propostes presentades amb l’objectiu d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del projecte d’arranjament del paviment asfàltic viari de la ciutat de Berga a través del Perfil del Contractant del web municipal o accedint en aquest enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=44572518&reqCode=viewCn&idCap=591958&Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga