Inici

Contingut mínim del projecte d'incendis segons la Llei 3/2010 (TR136)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • El dia 10 de maig de 2010, va entrar en vigor la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la qual estableix la intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis que fins la seva entrada en vigor, articulava la Llei 3/1998, de 28 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
  La Llei estableix el règim d’intervenció administrativa, és a dir, el sistema de verificació de les condicions de seguretat en cas d’incendi dels establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  Resten sotmesos els establiments, les activitats, les infraestructures i els edificis situats en el territori de Catalunya que puguin generar una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en cas d’incendi, que hagin de tramitar una llicència d’obres o d’activitats, o una comunicació d’inici d’activitat (comunicació ambiental o d’innòcues).


 • REQUISITS PREVIS
 • No es contemplen.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
  1. Memòria d’incendis, segons la Llei 3/2010, que inclogui la informació detallada segons normativa d’aplicació (Codi Tècnic de l’Edificació o Reglament de seguretat contra incendis per establiments industrials)(2 exemplars)1.

   En cas que no estigui visat, caldrà aportar el següent:

   1. Original o còpia compulsada de la titulació acadèmica o carnet col·legial.

   2. Original o còpia compulsada de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.

   3. La documentació requerida en els punts 1 i 2 només caldrà aportar-la una vegada a l’Ajuntament per qualsevol tràmit, ja que s’inclourà en un registre municipal de tècnics. Caldrà presentar-la de nou quan aquesta hagi caducat (assegurança de responsabilitat civil).

  2. Còpia de la memòria i dels plànols de suport informàtic.

  3. Certificat de coincidència entre la documentació presentada en format informàtic i paper.


  4. (1) Les activitats sotmeses a intervenció administrativa per part de l’Administració de la Generalitat (les incloses en els anexes I i II de la Llei 3/2010) s’han de presentar en els formats que es poden descarregar de la web següent: Generalitat de Catalunya2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • S’ha de realitzar en el moment de sol·licitar la llicència d’obres o comunicació prèvia d’obres. En cas de no executar-se cap tipus d’obra caldrà presentar-lo juntament amb la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística.

  En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal núm. 7.
5. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICI
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga