Cens Participació Escrutini Emesos
Mesa Ubicació Mesa Electors 13 h. 18 h. 20 h. Absten. SI NO Blancs Nuls Vŕlids
1  1  A Administració d'Hisenda 570 80 148 258 312 200 38 18 2 256
1  1  B Administració d'Hisenda 559 91 164 258 301 204 48 6   258
1  2  A Biblioteca R. Vinyes i Cluet 507 95 196 250 257 185 49 15 1 249
1  2  B Biblioteca R. Vinyes i Cluet 526 93 170 257 269 204 44 8 1 256
1  3  U Sant Francesc 769 155 315 450 319 332 84 28 6 444
1  4  A Administració d'Hisenda 740 123 248 379 361 264 79 31 5 374
1  4  B Administració d'Hisenda 855 137 289 412 443 304 85 20 3 409
1  5  A Biblioteca R. Vinyes i Cluet 674 121 250 360 314 282 55 19 4 356
1  5  B Biblioteca R. Vinyes i Cluet 727 132 226 385 342 277 81 24 3 382
1  6  A Pavelló de Sučcia 293 56 90 130 163 101 22 6 1 129
1  6  B Pavelló de Sučcia 277 55 101 132 145 104 13 15   132
2  1  A Dep. Municipals Pl.Maragall 373 59 98 147 226 112 26 5 4 143
2  1  B Dep. Municipals Pl.Maragall 357 64 103 129 228 87 31 10 1 128
2  2  U Centre Cívic 731 160 250 316 415 244 54 13 5 311
2  3  A Institut E.S. Guillem de Berg. 924 155 275 375 549 296 66 11 2 373
2  3  B Institut E.S. Guillem de Berg. 1.139 195 326 460 679 364 79 13 4 456
2  4  A Centre Cívic 629 105 201 322 307 252 52 16 2 320
2  4  B Centre Cívic 719 115 228 337 382 263 58 11 5 332
3  1  A Teatre Cal Rosal 241 39 75 102 139 65 21 14 2 100
3  1  B Colˇlegi Santa Eulŕlia 357 70 135 211 146 161 36 13 1 210
4  1  U Escola La Valldan 568 96 187 286 282 209 50 22 5 281
TOTALS BERGA          ===> 12.535 2.196 4.075 5.956 6.579 4.510 1.071 318 57 5.899
Cens Participació Escrutini Emesos
Mesa Ubicació Mesa Electors 13 h. 18 h. 20 h. Absten. SI NO Blancs Nuls Vŕlids
1  1  A Administració d'Hisenda 4,55% 14,04% 25,96% 45,26% 54,74% 78,13% 14,84% 7,03% 0,78% 99,22%
1  1  B Administració d'Hisenda 4,46% 16,28% 29,34% 46,15% 53,85% 79,07% 18,60% 2,33%   100,00%
1  2  A Biblioteca R. Vinyes i Cluet 4,04% 18,74% 38,66% 49,31% 50,69% 74,30% 19,68% 6,02% 0,40% 99,60%
1  2  B Biblioteca R. Vinyes i Cluet 4,20% 17,68% 32,32% 48,86% 51,14% 79,69% 17,19% 3,13% 0,39% 99,61%
1  3  U Sant Francesc 6,13% 20,16% 40,96% 58,52% 41,48% 74,77% 18,92% 6,31% 1,33% 98,67%
1  4  A Administració d'Hisenda 5,90% 16,62% 33,51% 51,22% 48,78% 70,59% 21,12% 8,29% 1,32% 98,68%
1  4  B Administració d'Hisenda 6,82% 16,02% 33,80% 48,19% 51,81% 74,33% 20,78% 4,89% 0,73% 99,27%
1  5  A Biblioteca R. Vinyes i Cluet 5,38% 17,95% 37,09% 53,41% 46,59% 79,21% 15,45% 5,34% 1,11% 98,89%
1  5  B Biblioteca R. Vinyes i Cluet 5,80% 18,16% 31,09% 52,96% 47,04% 72,51% 21,20% 6,28% 0,78% 99,22%
1  6  A Pavelló de Sučcia 2,34% 19,11% 30,72% 44,37% 55,63% 78,29% 17,05% 4,65% 0,77% 99,23%
1  6  B Pavelló de Sučcia 2,21% 19,86% 36,46% 47,65% 52,35% 78,79% 9,85% 11,36%   100,00%
2  1  A Dep. Municipals Pl.Maragall 2,98% 15,82% 26,27% 39,41% 60,59% 78,32% 18,18% 3,50% 2,72% 97,28%
2  1  B Dep. Municipals Pl.Maragall 2,85% 17,93% 28,85% 36,13% 63,87% 67,97% 24,22% 7,81% 0,78% 99,22%
2  2  U Centre Cívic 5,83% 21,89% 34,20% 43,23% 56,77% 78,46% 17,36% 4,18% 1,58% 98,42%
2  3  A Institut E.S. Guillem de Berg. 7,37% 16,77% 29,76% 40,58% 59,42% 79,36% 17,69% 2,95% 0,53% 99,47%
2  3  B Institut E.S. Guillem de Berg. 9,09% 17,12% 28,62% 40,39% 59,61% 79,82% 17,32% 2,85% 0,87% 99,13%
2  4  A Centre Cívic 5,02% 16,69% 31,96% 51,19% 48,81% 78,75% 16,25% 5,00% 0,62% 99,38%
2  4  B Centre Cívic 5,74% 15,99% 31,71% 46,87% 53,13% 79,22% 17,47% 3,31% 1,48% 98,52%
3  1  A Teatre Cal Rosal 1,92% 16,18% 31,12% 42,32% 57,68% 65,00% 21,00% 14,00% 1,96% 98,04%
3  1  B Colˇlegi Santa Eulŕlia 2,85% 19,61% 37,82% 59,10% 40,90% 76,67% 17,14% 6,19% 0,47% 99,53%
4  1  U Escola La Valldan 4,53% 16,90% 32,92% 50,35% 49,65% 74,38% 17,79% 7,83% 1,75% 98,25%
% SOBRE TOTAL BERGA     ===> 100,00% 17,52% 32,51% 47,51% 52,49% 76,45% 18,16% 5,39% 0,96% 99,04%