ELECCIONS  MUNICIPALS  2019 - RESULTATS
Mesa ELECCIONS  MAIG 2019 ERC- PSC- PP BeC- DB CUP- Cs JxCAT- Vots Vots Vots Vots Cens
RESULTATS AM CP   ECG   AMUNT   JUNTS Blancs Vàlids Nuls Emesos  
1 1 A Administració d'Hisenda 36 28 8 9 5 149 1 104 1 341 5 346 538
1 1 B Administració d'Hisenda 33 37 10 9 4 165 4 119 7 388 1 389 597
1 2 A Biblioteca Pública 26 21 14 7 8 121 2 96 7 302 2 304 437
1 2 B Biblioteca Pública 26 16 16 8 7 143 5 107 6 334 2 336 511
1 3 U Escola de Música 65 17 11 8 19 224 3 231 8 586 2 588 730
1 4 A Administració d'Hisenda 65 55 14 8 9 237 3 131 8 530 2 532 768
1 4 B Administració d'Hisenda 51 54 21 12 14 225 11 177 5 570 0 570 829
1 5 A Biblioteca Pública 47 25 11 7 8 177 4 198 5 482 3 485 706
1 5 B Biblioteca Pública 69 31 15 10 11 191 12 178 6 523 3 526 703
1 6 A Pavelló de Suècia 27 21 6 6 0 85 2 47 1 195 0 195 330
1 6 B Pavelló de Suècia 34 18 1 4 5 78 4 60 1 205 1 206 307
2 1 A Dep. Mpals. Pl. Maragall, 1 25 13 6 4 8 83 1 37 2 179 0 179 336
2 1 B Dep. Mpals. Pl. Maragall, 1 23 7 7 2 12 91 5 35 1 183 3 186 340
2 2 U Centre Cívic 55 29 7 6 13 170 3 87 8 378 1 379 655
2 3 A Institut Guillem de Berguedà 37 30 20 5 6 149 4 85 5 341 2 343 522
2 3 B Institut Guillem de Berguedà 54 55 24 18 10 181 9 100 1 452 0 452 677
2 4 A Centre Cívic 59 53 12 14 7 208 2 103 4 462 1 463 639
2 4 B Centre Cívic 77 58 13 16 9 209 6 142 7 537 2 539 770
2 5 A Institut Guillem de Berguedà 21 60 10 11 2 78 1 25 0 208 3 211 367
2 5 B Institut Guillem de Berguedà 27 78 15 19 1 73 3 22 3 241 5 246 451
3 1 A Teatre Cal Rosal 16 8 2 0 3 39 3 46 1 118 1 119 183
3 1 B Col·legi Santa Eulàlia 30 9 4 5 11 69 1 90 5 224 0 224 267
4 1 U Escola La Valldan 45 22 5 15 11 202 1 129 5 435 3 438 607
  Sumes 948 745 252 203 183 3.347 90 2.349 97 8.214 42 8.256 12.270
 
RESULTATS OFICIOSOS. Només es consideraran resultats oficials els proclamats per la Junta Electoral
Mesa ELECCIONS  MAIG 2019 ERC- PSC- PP BeC- DB CUP- Cs JxCAT- Vots Vots Vots Vots
RESULTATS AM CP   ECG   AMUNT   JUNTS Blancs Vàlids Nuls Emesos
1 1 A Administració d'Hisenda 10,56% 8,21% 2,35% 2,64% 1,47% 43,70% 0,29% 30,50% 0,29% 98,55% 1,45% 64,31%
1 1 B Administració d'Hisenda 8,51% 9,54% 2,58% 2,32% 1,03% 42,53% 1,03% 30,67% 1,80% 99,74% 0,26% 65,16%
1 2 A Biblioteca Pública 8,61% 6,95% 4,64% 2,32% 2,65% 40,07% 0,66% 31,79% 2,32% 99,34% 0,66% 69,57%
1 2 B Biblioteca Pública 7,78% 4,79% 4,79% 2,40% 2,10% 42,81% 1,50% 32,04% 1,80% 99,40% 0,60% 65,75%
1 3 U Escola de Música 11,09% 2,90% 1,88% 1,37% 3,24% 38,23% 0,51% 39,42% 1,37% 99,66% 0,34% 80,55%
1 4 A Administració d'Hisenda 12,26% 10,38% 2,64% 1,51% 1,70% 44,72% 0,57% 24,72% 1,51% 99,62% 0,38% 69,27%
1 4 B Administració d'Hisenda 8,95% 9,47% 3,68% 2,11% 2,46% 39,47% 1,93% 31,05% 0,88% 100,00% 0,00% 68,76%
1 5 A Biblioteca Pública 9,75% 5,19% 2,28% 1,45% 1,66% 36,72% 0,83% 41,08% 1,04% 99,38% 0,62% 68,70%
1 5 B Biblioteca Pública 13,19% 5,93% 2,87% 1,91% 2,10% 36,52% 2,29% 34,03% 1,15% 99,43% 0,57% 74,82%
1 6 A Pavelló de Suècia 13,85% 10,77% 3,08% 3,08% 0,00% 43,59% 1,03% 24,10% 0,51% 100,00% 0,00% 59,09%
1 6 B Pavelló de Suècia 16,59% 8,78% 0,49% 1,95% 2,44% 38,05% 1,95% 29,27% 0,49% 99,51% 0,49% 67,10%
2 1 A Dep. Mpals. Pl. Maragall, 1 13,97% 7,26% 3,35% 2,23% 4,47% 46,37% 0,56% 20,67% 1,12% 100,00% 0,00% 53,27%
2 1 B Dep. Mpals. Pl. Maragall, 1 12,57% 3,83% 3,83% 1,09% 6,56% 49,73% 2,73% 19,13% 0,55% 98,39% 1,61% 54,71%
2 2 U Centre Cívic 14,55% 7,67% 1,85% 1,59% 3,44% 44,97% 0,79% 23,02% 2,12% 99,74% 0,26% 57,86%
2 3 A Institut Guillem de Berguedà 10,85% 8,80% 5,87% 1,47% 1,76% 43,70% 1,17% 24,93% 1,47% 99,42% 0,58% 65,71%
2 3 B Institut Guillem de Berguedà 11,95% 12,17% 5,31% 3,98% 2,21% 40,04% 1,99% 22,12% 0,22% 100,00% 0,00% 66,77%
2 4 A Centre Cívic 12,77% 11,47% 2,60% 3,03% 1,52% 45,02% 0,43% 22,29% 0,87% 99,78% 0,22% 72,46%
2 4 B Centre Cívic 14,34% 10,80% 2,42% 2,98% 1,68% 38,92% 1,12% 26,44% 1,30% 99,63% 0,37% 70,00%
2 5 A Institut Guillem de Berguedà 10,10% 28,85% 4,81% 5,29% 0,96% 37,50% 0,48% 12,02% 0,00% 98,58% 1,42% 57,49%
2 5 B Institut Guillem de Berguedà 11,20% 32,37% 6,22% 7,88% 0,41% 30,29% 1,24% 9,13% 1,24% 97,97% 2,03% 54,55%
3 1 A Teatre Cal Rosal 13,56% 6,78% 1,69% 0,00% 2,54% 33,05% 2,54% 38,98% 0,85% 99,16% 0,84% 65,03%
3 1 B Col·legi Santa Eulàlia 13,39% 4,02% 1,79% 2,23% 4,91% 30,80% 0,45% 40,18% 2,23% 100,00% 0,00% 83,90%
4 1 U Escola La Valldan 10,34% 5,06% 1,15% 3,45% 2,53% 46,44% 0,23% 29,66% 1,15% 99,32% 0,68% 72,16%
  Sumes 11,54% 9,07% 3,07% 2,47% 2,23% 40,75% 1,10% 28,60% 1,18% 99,49% 0,51% 67,29%