Àrea de Governació, Serveis Centrals, Comunicació, Patum i Patrimoni Cultural i Museus

Són responsabilitat de l’àmbit de Governació: les emergències, la seguretat ciutadana, la relació dels ciutadans amb la via pública, el trànsit i la protecció civil.

Són responsabilitats de l’àmbit dels Serveis Centrals: l’àrea de secretaria, la coordinació transversal, l’atenció al ciutadà, l’inventari de béns municipals, el patrimoni i l’organització municipal.

 

Responsable polític