Regidoria de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa

Són responsabilitat de l’àmbit de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa: La política municipal en matèria de gent gran, el foment d’activitats per a la gent gran, l’elaboració de polítiques i propostes per a la inclusió en el dia a dia  de la ciutat de la gent gran, el suport a les associacions de la tercera edat, així com el contacte amb el Casal Cívic de Berga i les polítiques d’inclusió, cooperació i refugi.

Responsable polític