Regidoria d'Ocupació i Promoció Econòmica

Són responsabilitat de l’àmbit de l’Ocupació i Promoció Econòmica: l’ocupació, el suport a l’economia solidària, les llicències d'ocupació de la via pública per a establiments, la dinamització econòmica en els àmbits de la  indústria, els mercats, les fires, el polígon industrial i el comerç, les relacions amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el desenvolupament comunitari per a la reactivació dels barris.

Responsable polític