Tauler d'anuncis


Edictes, anuncis i informació pública

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Títol Document Url
Exposició pública, padró Conservatori de Música dels Pirineus (CMP), rebuts març 2024Exposició pública, padró Conservatori de Música dels Pirineus, rebuts març 2024 Enllaç
Exposició pública, padró Escola Bressol Municipal (EBM), rebuts març 2024Exposició pública, padró Escola Bressol Municipal, rebuts març 2024 Enllaç
Exposició pública, padró Escola Municipal de Música de Berga (EMMB), rebuts març 2024Exposició pública, padró Escola Municipal de Música de Berga, rebuts març 2024 Enllaç
Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànicaDíptic informatiu sobre l'Impost sobre les emissions de Co2 dels vehicles de tracció mecànica Enllaç
Domicilia el pagament de l'impost sobre el CO2 Enllaç
X2020001977 Estudi d'anàlisi de la mobilitat generada de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Berga en l'àmbit de sòl urbà de l'antiga discoteca MenfisEstudi anàlisis de la mobilitat generada de la MP POUM Menfis Enllaç
Decret d'Alcaldia 2024DECR000447 de 4 d'abril de 2024, s'ha aprovat la convocatòria per a la concessió d'espais de l'hotel d'entitats a entitats i associacions per l'anualitat 2024Decret d'Alcaldia 2024DECR000447 de 4 d'abril de 2024, s'ha aprovat la convocatòria per a la concessió d'espais de l'hotel d'entitats a entitats i associacions per l'anualitat 2024 Enllaç
Exposició pública, padró RSB març 2024Padró RSB març 2024 Enllaç
Exposició pública de la matrícula de les quotes municipals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 2024Exposició pública de la matrícula de les quotes municipals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 2024 Enllaç
X2023002764 STM_PRJ PROJECTE DE REPARACIÓ I PROTECCIÓ D'ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL DE FAÇANES A L'ESCOLA SANTA EULÀLIAX2023002764 STM_PRJ PROJECTE DE REPARACIÓ I PROTECCIÓ D'ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL DE FAÇANES A L'ESCOLA SANTA EULÀLIA Enllaç
Exposició pública, padró Residència St. Bernabé de Berga, gener 2024Exposició pública, padró Residència St. Bernabé de Berga, gener 2024 Enllaç
Projecte d'obra municipal de sectorització de l'àmbit d'instal·lació sota coberta del Teatre Municipal de BergaProjecte d'obra municipal de sectorització de l'àmbit d'instal·lació sota coberta del Teatre Municipal de Berga Enllaç
Edicte dissolució i liquidació OA Sant BernabéEdicte dissolució i liquidació OA Sant Bernabé Enllaç
Modificació Ordenances Fiscals per a l'any 2024Modificació Ordenances Fiscals per a l'any 2024 Enllaç
Aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal per l'enderroc de l'edifici del carrer Ciutat, 28.Aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal per l'enderroc de l'edifici del carrer Ciutat, 28. Enllaç
Aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal per l'enderroc de l'edifici del carrer Ciutat, 28. Enllaç
Aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal per l'enderroc de l'edifici del carrer Ciutat, 28. Enllaç
2023.08.07.Comissió de serveis per a la provisió temporal del lloc de treball de Cap de Serveis Socials de l'Ajuntament de Berga2023.08.07.Comissió de serveis per a la provisió temporal del lloc de treball de Cap de Serveis Socials de l'Ajuntament de Berga. Selecció del/de la funcionari/ària comissionat/da Enllaç
2023.09.14.Aprovació del codi de conducta per els alts càrrecs de l'Ajuntament de Berga, on es concreta i desenvolupa els principis d'actuació, i es determina les conseqüències d'incomplir-los.2023.09.14.Aprovació del codi de conducta per els alts càrrecs de l'Ajuntament de Berga, on es concreta i desenvolupa els principis d'actuació, i es determina les conseqüències d'incomplir-los Enllaç
2023.08.17.Establiment de funcions i retribucions, a proposta de l'Alcaldia, pel personal eventual2023.08.17.Establiment de funcions i retribucions, a proposta de l'Alcaldia, pel personal eventual Enllaç
2023.09.15.Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga per l'ús de les borses de personal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural2023.09.15.Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga per l'ús de les borses de personal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural Enllaç
X2023001464 STM_LLICÈNCIA AMBIENTAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE LA CONSTRUCCIÓ (ANNEX II)X2023001464 Edicte informació pública (ANNEX II) Enllaç
X2021002975 Modificació puntual del POUM de Berga per canviar la reserva viària de la carretera C-16 i desafectar la zona de serveis tècnic per a residus sòlids de Berga pel Consell Comarcal del Berguedà al TM de Berga.X2021002975 Aprovació inicial Modificació puntual del POUM de Berga per canviar la reserva viària de la carretera C-16 i desafectar la zona de serveis tècnic per a residus sòlids de Berga pel Consell Comarcal del Berguedà al TM de Berga. Enllaç
Aprovació de del reglament d'ús del centre esportiu municipal el tossalet de Berga, Abril 2023Aprovació de del reglament d'ús del centre esportiu municipal el tossalet de Berga Enllaç
Reglament d'ús d'instal·lacions esportives municipals de BergaReglament d'ús d'instal·lacions esportives municipals de Berga Enllaç
Aprovació de les despeses relatives a desplaçaments i dietes per comissió de serveis del personal al servei de l'Ajuntament de Berga i/o dels càrrecs electes a la web de l'ajuntamentDecret 2022/1301 del 14/10/2022 d'aprovació de les despeses relatives a desplaçaments i dietes per comissió de serveis del personal al servei de l'Ajuntament de Berga i/o dels càrrecs electes a la web de l'ajuntament Enllaç
Edicte Aprovació inicial reglament Hotel d'entitatsEdicte Aprovació inicial reglament Hotel d'entitats Enllaç
Aprovació inicial de la modificació del reglament de creació i funcioanment de la comissió de nomenclàtor i del procediment per la denominació de carrers, vies urbanes i espais públics del municipi de BergaAprovació inicial de la modificació del reglament de creació i funcioanment de la comissió de nomenclàtor i del procediment per la denominació de carrers, vies urbanes i espais públics del municipi de Berga Enllaç
Pressupost general de l'Ajuntament de Berga 2022Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Berga 2022 Enllaç
Protocol d'actuació davant el sexisme a l'esportProtocol d'actuació davant el sexisme a l'esport Enllaç
Pla de sanejament financer 2020-2023Informe (Pla de sanejament 2020-2023) Enllaç
Memòria d'alcaldia (Pla de sanejament 2020-2023) Enllaç
Edicte Pla Local d'Adolescència i Joventut 2020-2024Edicte Pla Local d'Adolescència i Joventut 2020-2024 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-05-2022 11:40