Regidoria de contractació

Són responsabilitat de l’àrea de contractació: la contractació menor, les compres i les licitacions.

Responsable polític