Regidoria de Drets socials bàsics

Són responsabilitat de l’àmbit de Drets socials bàsics: els serveis socials, l’emergència alimentària i habitacional, la infància, la migració i acollida, l’atenció primària i promoció de la salut i la solidaritat.

Responsable polític