Regidoria de la Residència Municipal Sant Bernabé

Són responsabilitat de l’àrea de la Residència Municipal Sant Bernabé: la màxima representació de l’ajuntament a la Residència Municipal, les relacions i comunicacions amb aquest i la defensa dels interessos i cura de les  persones residents, així com dels treballadors i treballadores

Responsable polític