Regidoria de Municipalitzacions

Són responsabilitat de l’àmbit de Municipalitzacions: l’estudi i coordinació de les polítiques encaminades a la gestió municipal de serveis bàsics, la seva millora i implantació.

Responsable polític