Regidoria d'Educació

Són responsabilitats de l’àmbit de l’Educació: la política municipal en matèria d’educació, la promoció, coordinació i manteniment de les escoles públiques de titularitat municipal, la gestió de l’escola bressol municipal, la gestió  de l’escola municipal de música i conservatori dels Pirineus, la política lingüística i el suport a les associacions de mares i pares.

Responsable polític