Regidoria d'Esports

Són responsabilitats en l’àmbit dels Esports: la política municipal en matèria esportiva, la gestió dels equipaments esportius i les relacions amb les entitats esportives.

Responsable polític