Regidoria d'Urbanisme, obres i serveis

Són responsabilitats de l’àmbit de l’Urbanisme, obres i serveis: la política municipal en matèria de planejament territorial i urbanístic, la gestió i disciplina urbanística, l’habitatge, l’ordenació i promoció de l’espai públic, la via  pública, l’enllumenat, l’aigua i la neteja.

Responsable polític