Regidoria TIC

Són responsabilitat de l’àmbit de TIC: el foment de les tecnologies de la informació i comunicació.

Responsable polític