Àrea d'habitatge, obres i serveis, urbanisme i via pública