Berga inicia l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per definir les accions de millora de la mobilitat al municipi

Última revisió 14-11-2022 12:07
14/11/2022

L’Ajuntament de Berga ha iniciat l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

Es tracta d’un l’instrument que serveix per planificar de forma integrada les línies d’actuació de les diferents xarxes que conformen el sistema de mobilitat del municipi amb un horitzó temporal de sis anys. El procés de redacció del pla permet repensar el pla existent, així com els eixos principals d’actuació per millorar la mobilitat del futur de la ciutat amb l’objectiu de facilitar i promoure els desplaçaments a peu i en bicicleta a Berga. El PMUS està encapçalat per l’àrea de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Berga amb el suport de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.

Actualització del pla de mobilitat

La capital berguedana disposa d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible aprovat el 8 de maig de 2014, essent un dels primers municipis a adaptar-se a la Llei de Mobilitat. Passats 8 anys des de la seva aprovació, el setembre passat es van iniciar els treballs de redacció del nou PMUS amb l’objectiu de definir l’estratègia que permeti assolir un nou model de mobilitat que sigui més segur, sostenible, equitatiu, eficient, saludable, inclusiu i connectat.

Participació ciutadana

La consultora Doymo és l’encarregada de redactar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Berga. Durant el procés d’elaboració del pla es preveu impulsar diferents accions de participació per tal que la ciutadania pugui expressar les seves opinions i fer aportacions en les diferents fases de redacció del document.

Diagnosi i enquestes telefòniques

Aquest mes de novembre han començat les tasques relacionades amb la diagnosi del PMUS. Per exemple, s’ha iniciat el comptatge de vianants, bicicletes i vehicles motoritzats, així com l’ocupació de les places d’aparcament de la ciutat. A més, s’estan portant a terme enquestes telefòniques als veïns i veïnes sobre els hàbits de mobilitat de la ciutadania. Posteriorment, s’impulsaran altres accions de participació que s’aniran programant, a mesura que avancin els treballs tècnics de redacció del pla. 

Ronda Moreta
Ronda Moreta
Autor: Ajuntament de Berga