Pressupostos


Pressupostos municipals de l'Ajuntament de Berga

El pressupost de l’exercici 2023 resta prorrogat fins a l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2024.

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Classificació per programes (per a què es gasta i s’ingressa):
S’estructuren i classifiquen les despeses i ingressos segons la finalitat i els objectius que persegueixen. (ex: neteja viària, foment del creixement econòmic, emergències i urgències socials,...)

Classificació econòmica (què s’ingressa i en què es gasta):
S’estructuren i classifiquen els ingressos i despeses segons la seva naturalesa econòmica.
- Exemple d'ingressos: impostos directes, taxes i altres ingressos, ingressos patrimonials,...
- Exemple de despeses: despeses de personal, transferències corrents, inversions reals,...

Classificació orgànica (qui ingressa i qui gasta)
Aquesta estructura i classificació mostra quines unitats orgàniques obtenen els ingressos i quines realitzen les despeses.


Tens alguna proposta de cara a l'elaboració dels propers pressupostos?
Envia la teva proposta mitjançant el següent formulari: FORMULARI DE PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS

Expedient d'aprovació

Pressupost 2023

Pressupost 2022

Pressupost 2021

Pressupostos 2020

Organismes autònoms

Expedients de modificació de crèdits

Estat execució per trimestres

Informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)

També podeu consultar els pressupostos i plantilles al Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

DataTitol
25/03/2024Pressupost i plantilla per a l'any 2024
30/11/2023Pressupost i plantilla per a l'any 2023
05/09/2023Pressupost i plantilla per a l'any 2022
29/12/2022Pla de viabilitat econòmica
05/09/2022Pressupost i plantilla per a l'any 2021
29/11/2021Pressupost i plantilla per a l'any 2020
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-03-2024 09:24