Participació ciutadana en projectes normatius


L’Ajuntament de Berga, des de l’any 2017, promou la informació pública i la participació ciutadana en l’elaboració i la revisió de les normes i els reglaments de competència municipal, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Fins a febrer de 2023, s’han sotmès a consulta pública prèvia més de quaranta propostes d’ordenances i reglaments, de diferents departaments municipals, que han permès recollir les aportacions de la ciutadania i el teixit associatiu a través d’instància genèrica. 

Consulta quins són els procediments oberts i el seu estat de tramitació, així com en quins moments i de quina manera participar-hi donant la teva opinió i fent les teves propostes i suggeriments.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-03-2023 10:41