Ordenances fiscals


Títol Document Url
Aprovació Annex l'annex 2023_9 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preus públics de l'Escola Bressol Municipal de BergaAnnex l'annex 2023_9 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preus públics de l'Escola Bressol Municipal de Berga Enllaç
Aprovació Annex l'annex 2023_10 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preus públics de l'Escola Municipal de Música de BergaAnnex l'annex 2023_10 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preus públics de l'Escola Municipal de Música de Berga Enllaç
Aprovació Annex l'annex 2023_11 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preu públic Conte de la Gala de QueraltAnnex l'annex 2023_11 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preu públic Conte de la Gala de Queralt Enllaç
Autoliquidacions3972 - Annex 3/2021: Preu públic per la prestació de serveis de piscina municipal i altres instal·lacions esportives Enllaç
Ordenança Fiscal 4 i 9 - Comunicació prèvia d'obra Enllaç
Ordenança Fiscal 4 i 9 - Llicència urbanística Enllaç
Ordenança Fiscal 7 - Documents administratius Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Intervenció administrativa a activitats de ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable Enllaç
Ordenança Fiscal 13 - Ocupació d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques o instal·lacions anàlogues Enllaç
Ordenança Fiscal 14 - Ocupació pública amb taules i cadires Enllaç
Ordenança Fiscal 15 - Ocupació pública amb parades, barraques, casetes, espectacles o atraccions, venda ambulant Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves d'aparcament, càrrega i descàrrega Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Guals i mobilitat reduida Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Instal·lacions esportives Enllaç
Ordenança Fiscal 29 - Publicitat dinàmica Enllaç
Ordenança Fiscal 30 - Guiatges turístico-culturals Enllaç
Ordenança Fiscal 31 - Utilització d'instal·lacions i equipaments culturals Enllaç
Ordenança Fiscal 35 - Animals de companyia o tinença d'animals perillosos Enllaç
Ordenança Fiscal 36 - Publicacions impreses de l'Ajuntament de Berga Enllaç
Ordenances fiscalsOrdenances Fiscals 2023 Enllaç
Modificació OF.31.- Taxa per la utilització d'instal·lacions i equipaments municipals Enllaç
Modificació general O.F. per a l'any 2023 Enllaç
Calendari FiscalCalendari Fiscal 2023 Enllaç
Preus públicsPreus Públics Residència St. Bernabé Enllaç
Preus públics Servei de Teleassistència Domiciliària (TAD) Enllaç
Preus públics EMMB Enllaç
Preus públics Escola Bressol Municipal Enllaç
Preus Públics Programació Teatre Municipal, 1er semestre 2023 Enllaç
Preus públics Buc d'Assaig Enllaç
Ordenança Fiscal General de Preus Públics Enllaç
Preu Públic Piscina Municipal i altres instal·lacions (Pistes de tennis i pàdel) Enllaç
Preu públic Llibres de Queralt Enllaç
Preu públic Programa de Patum 2022 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-06-2022 14:12