Berga obté gairebé 1,5 milions d'euros dels fons Next Generation per a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges del barri de Santa Eulàlia

Última revisió 09-09-2022 10:17
09/09/2022

Berga és un dels 42 municipis catalans que rebrà ajudes econòmiques dels fons europeus Next Generation per finançar actuacions i obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges.

En concret, la capital berguedana ha obtingut 1.481.641,06 € per rehabilitar diferents edificis del barri de Santa Eulàlia, en un àmbit que inclou 37 blocs de pisos i prop de 400 habitatges.

Actuacions per assolir més estalvi energètic

Les ajudes gestionades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tenen l’objectiu de millorar l’eficiència energètica de barris residencials formats per immobles amb característiques similars, que requereixin actuacions que permetin reduir un 30 % del consum d’energia, com a mínim, i amb comunitats de veïns interessades a acollir-s’hi. En el cas de Berga, les fases 2 i 3 del barri de Santa Eulàlia complien aquestes condicions, tenint en compte que es tracta d’edificis construïts els anys 1972 i 1982, respectivament. Aquesta és la proposta que l’Ajuntament de Berga va treballar tècnicament per tal de poder presentar la sol·licitud fa tres mesos.

Les obres subvencionables estan destinades als blocs de pisos, per fer-los energèticament més eficients, especialment millorant l’aïllament de façanes i cobertes, entre d’altres. Es preveu que les subvencions cobreixin fins a un 40 % de la inversió (podent sent superior en el cas de famílies vulnerables), atès que la reducció de consum energètic previst un cop efectuades les reformes seria d’entre el 30 % i el 45 %, aproximadament.

Tramitació a través de l’Oficina Local d’Habitatge

En les properes setmanes, el consistori berguedà preveu iniciar les reunions amb l’Associació de Veïns de Santa Eulàlia i les comunitats de propietaris de la zona per començar els tràmits necessaris, així com per exposar el funcionament de les subvencions i aclarir dubtes. La gestió de les ajudes es farà a través de l’Oficina Local d’Habitatge de Berga, situada a plaça Maragall. A banda de les actuacions als habitatges particulars, també es preveu que una petita part de la dotació pugui servir per dur a terme actuacions de millora al barri en els àmbits d’urbanització i mobilitat.

Altres sol·licituds dels fons Next Generation

L’Ajuntament de Berga resta a l’espera de la resolució de dues sol·licituds més relacionades amb els fons europeus Next Generation per a la rehabilitació de diversos equipaments municipals amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica. Destaca especialment la sol·licitud de 3 milions d’euros per a la rehabilitació de l’edifici de l’Ateneu, a la plaça de Sant Pere, i de l’edifici contigu situat a la plaça Doctor Saló, amb la finalitat de construir-hi la Casa de La Patum, oficines municipals i disposar d’un nou recorregut accessible entre la ronda Moreta i la plaça de Sant Pere. El consistori també va sol·licitar una ajuda de prop de 150.000 € per a la rehabilitació de la Casa del Querot, una proposta que pretén crear un punt d’interès a les portes de la serra de Queralt per difondre els seus valors naturals i generar activitats en els àmbits mediambiental, educatiu i turístic.