Berga s'adhereix a una prova pilot de DIBA per acollir punts liles quotidians i crear una xarxa local d'informació i sensibilització sobre les violències masclistes

Última revisió 03-02-2022 09:59
21/05/2021

L’Ajuntament de Berga s’ha adherit a la Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes. Es tracta d’un projecte transformador impulsat per l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona que consisteix en articular una xarxa de municipis que actuïn des d’una mirada integral, multidisciplinària i interseccional en el desplegament de programes, serveis i recursos singulars que contribueixin a garantir i defensar el dret fonamental de viure una vida lliure de violències. L’objectiu d’aquesta xarxa és fomentar la “tolerància 0” davant de qualsevol manifestació de violència masclista, garantir un accés de qualitat i equitatiu als serveis d’atenció a les dones a la província de Barcelona, reforçar la capacitació professional i els recursos oferts des dels serveis d’informació i atenció a les dones i promoure que les violències masclistes es visualitzin de manera transversal en el disseny i la implementació de programes i actuacions des de diferents centres gestors de la corporació.

L’Ajuntament de Berga participarà en una prova pilot que consistirà en la instal·lació de punts liles en espais quotidians i concorreguts fora de l’horari d’oci nocturn i també promourà la creació d’una xarxa d’equipaments locals, tant públics com privats, que actuïn com a punts d’informació i sensibilització envers les violències masclistes. La regidora de Feminisme de l’Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha destacat que “el fet que Berga pugui participar en aquest projecte ens situa com un dels municipis que treballa per l’eradicació de la violència masclista i també suposa un reconeixement a la feina feta en aquesta matèria en els darrers anys”.

Reformulació dels punts liles

El projecte compta amb una prova pilot dissenyada per redefinir i ampliar la filosofia dels punts liles per diversificar la ubicació, el públic i els agents que hi participen per tal de crear una xarxa territorial de municipis lliures de violències masclistes que compti amb recursos i punts de referència en els entorns quotidians de la vida municipal, més enllà de les violències sexuals i dels espais públics d’oci. A Berga, s’instal·laran dos punts liles quotidians en espais concorreguts i adreçats al públic general durant dues jornades diferents. El primer estarà situat al mercat setmanal del passeig de la Indústria el dissabte, 22 de maig, de 10 a 14 h, mentre que el segon s’instal·larà a la plaça de Sant Joan el diumenge, 13 de juny, de 10 a 14 h. Els punts liles estaran dinamitzats per Cúrcuma, una entitat social sense ànim de lucre formada per professionals de l’àmbit psicosocioeducatiu que presten serveis educatius i de formació en la prevenció de les violències de gènere i l’assetjament escolar, entre d’altres.

Punts de suport

La segona acció de la prova pilot consisteix en cercar equipaments que vulguin formar part d’una xarxa local per esdevenir punts d’informació i sensibilització sobre les violències masclistes. En el cas de Berga, els punts de suports adherits a la xarxa local seran les sis farmàcies que estan distribuïdes per diferents zones de la ciutat. El personal de les farmàcies rebrà formació per fer un acompanyament bàsic i adreçar la persona als serveis d’atenció pertinents. Les farmàcies adherides a la xarxa de suport comptaran amb un distintiu que es col·locarà a l’establiment.

Projecte transformador

El projecte compta amb la participació de diferents municipis de la demarcació de Barcelona: Barberà del Vallès, Berga, La Garriga, Santa Coloma de Gramanet, Santa Margarida i els Monjos i Vic. La Diputació de Barcelona proporcionarà les carpes, la dinamització i els elements comunicatius de l’activitat dels punts liles quotidians, així com la formació als equipaments de la xarxa de suport i el material comunicatiu i distintiu pels establiments.

Punts liles en les festes i espais d’oci nocturn

El compromís de l’Ajuntament de Berga per promoure unes festes lliures de sexisme al municipi va néixer el novembre de 2017 amb la creació de la campanya ‘Vull la nit!’. Es tracta d’una iniciativa centrada en eradicar les conductes sexistes en els espais d’oci nocturn. Una de les accions incloses en la campanya va ser la instal·lació d’un Punt Lila durant les festes de La Patum de 2018, a la plaça de Viladomat. La instal·lació de punts liles es va estendre a altres celebracions que es porten a terme a la ciutat al llarg de l’any com per exemple Els Elois, el Carnaval, la cursa de Sant Silvestre o la festa de Cap d’Any, combinant punts liles estàtics i punts liles itinerants. En els últims anys, ‘Vull la nit!’ ha desenvolupat noves branques centrades en l’àmbit de l’esport (‘Vull l’esport!’) i l’entorn digital (‘Vull la xarxa!’). Les accions estan desenvolupades per les àrees de Feminisme, Joventut i Esports i compten amb la implicació d’establiments i entitats dels diferents àmbits de la campanya.

Punts liles quotidians. Disseny: Mar Guixé