L'Ajuntament de Berga aprova un pressupost de 20,5 milions d'euros per a l'exercici econòmic de 2022

Última revisió 01-04-2022 08:18
31/03/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 31 de març, una sessió extraordinària del ple municipal per portar a terme l’aprovació dels pressupostos generals del consistori, l’organisme autònom (Fundació Benèfica Hospital Sant Bernabé) i l’empresa municipal (BRG Serveis MP SLU) corresponents a l’exercici econòmic de 2022.

La proposta presentada per l’equip de govern de la CUP i ERC contempla una despesa de 20,5 milions d’euros, que suposa un increment d’1,7 milions d’euros respecte a l’any 2021. Una part de l’augment del pressupost prové de diferents línies de subvenció de la Diputació de Barcelona a través del Programa General d’Inversions (PGI) i el Pla de Resiliència Local.

Proposta de pressupost de 2022

La proposta de pressupost de l’Ajuntament de Berga per a l’any 2022 és de 20.538.194,51 € dividida en 9 capítols segons la naturalesa de les despeses previstes.

  • Capítol 1: Despeses de personal: 6.445.183,02 €
  • Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 5.995.673,66 €
  • Capítol 3: Despeses financeres: 87.743,26 €
  • Capítol 4: Transferències corrents: 498.397.27 €
  • Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 100.000 €
  • Capítol 6: Inversions reals: 6.603.573,38 €
  • Capítol 7: Transferències de capital: 193.688,92 €
  • Capítol 8: Actius financers: 10.000 €
  • Capítol 9: Passius financers: 603.935 €

TOTAL: 20.538.194,51 €

Pressupost Residència Sant Bernabé de 2022

TOTAL: 2.059.046,80 €

Pressupost BRG Serveis MP SLU de 2022

TOTAL: 932.646,52 €

Aportacions dels grups municipals

La proposta de l’equip de govern de la CUP i ERC ha estat debatuda entre els grups polítics que formen part de la corporació municipal. Junts per Berga ha formulat una sèrie d’aportacions perquè siguin introduïdes en la proposta del pressupost d’enguany. Es tracta d’augmentar dels dotacions econòmiques dels convenis que l’ajuntament manté amb algunes entitats locals. El grup també ha demanat incorporar diferents accions referents al manteniment de la ciutat relatives a la millora de la il·luminació del passeig de les Estaselles i la zona de Sant Francesc, pressupostar enderrocs al carrer Verdaguer i el carrer de la Ciutat i incrementar el pressupost destinat a les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports. JxB també ha demanat doblar la partida pressupostària prevista per a plaques solars per a la millora de l’eficiència energètica, entre d’altres.

El portaveu del PSC també ha fet referència al document que va fer arribar a l’equip de govern i els mitjans de comunicació que incloïa una desena de propostes i inversions concretes. Les propostes principals consisteixen en incrementar la partida de neteja de la ciutat, la calendarització de la licitació dels contractes caducats, la redacció del pla de mobilitat, l’elaboració del pla d’usos de l’edifici del CAT, la construcció de la pista d’atletisme, la substitució de la gespa artificial del Camp Municipal d’Esports, la concreció d’una partida pel pacte de reactivació econòmica comarcal, la millora de carrers i parcs infantils, entre altres. El PSC també ha reiterat rebre una resposta per escrit sobre els motius dels endarreriments de les obres de la ronda Moreta.

L’equip de govern de la CUP i ERC s’ha compromès a acceptar algunes de les aportacions que no estan recollides en la proposta i fer les modificacions corresponents un cop aprovats definitivament els pressupostos.

La proposta dels pressupostos generals del consistori, l’organisme autònom (Fundació Benèfica Hospital Sant Bernabé) i l’empresa municipal (BRG Serveis MP SLU) corresponents a l’exercici econòmic de 2022, incloent-hi l’aprovació provisional de les plantilles del personal i les bases d’execució del pressupost, ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot contrari del PSC.

L'Ajuntament de Berga aprova un pressupost de 20,5 milions d'euros per a l'exercici econòmic de 2022

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (31-03-22)