L'Ajuntament de Berga licita obres de pavimentació de diversos carrers de la ciutat per un import de 350.000€

Última revisió 07-11-2022 11:10
07/11/2022

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu d’obres d’arranjament del paviment asfàltic viari de diversos carrers de la ciutat per un import de 350.520,58 € (IVA inclòs).

S’actuarà en un àmbit de més de 20.000 m2, una superfície semblant a la de l’estiu de 2019, que va ser l’actuació d’asfaltatge més important de les últimes dècades a la ciutat.

Actuacions en més d’una vintena de carrers

L’actuació preveu el reforç del paviment asfàltic de la calçada en trams de vial o vials que presenten quartejat del paviment, assentaments, disgregació de la capa de paviment asfàltic per desgast del lligant bituminós o desgast de la capa superficial, així com el sanejament de flonjalls apareguts en zones localitzades, que requereixen la substitució de la secció estructural del ferm. Les actuacions es reparteixen en més d’una vintena de carrers de la ciutat, que són aquells que presenten un major estat de deteriorament, encara que en alguns casos només en trams molt puntuals on s’han detectat incidències. En concret, els carrers on es faran les actuacions de pavimentació són els següents:

- Carrer Dr. Fleming i trams dels carrers Mare de Déu de Montserrat, Cervantes, Comte Oliba i carretera de Sant Fruitós.

- Carrers de Francesc Macià, Pau Picasso i rotonda del passeig de la Pau.

- Trams dels carrers Gran Via, Maixerí i Pere III.

- Accés al carrer de la Muntanya (Cal Rosal).

- Carrer 1 d’octubre (pont sobre la C-16 per accedir a Casampons).

- Bona part del passeig de la Indústria i Vila de Casserres entre l’ambulatori i l’Institut Guillem de Berguedà.  

- Intersecció de l’avinguda del Canal Industrial i el carrer Gran Via, on el mes de setembre es van fer obres d’emergència d’arranjament de la xarxa de clavegueram.

- Pavimentació d’un tram de 65 m del “camí dels Enamorats”, que enllaça a peu la plaça Cim d’Estela i la carretera de Ribes, just a sota de l’Hospital.

- Bona part del passeig dels Abeuradors i trams del camí Ral de Cardona (La Valldan).

- Trams de la ronda Moreta i carrers Pompeu Fabra i Mossèn Huch.

- Trams del carrer de la Nou de Berguedà i actuacions a la plaça Mas Ribera.

- Actuacions als carrers de Pere Costa, Santa Joaquima de Vedruna i Ramon Vinyes.

- Actuacions puntuals entorn de l’Hospital.

Priorització tècnica i a partir de les demandes veïnals

La priorització dels carrers en què s’actuarà s’ha fet a partir del criteri dels tècnics municipals, amb l’objectiu d’actuar a temps allà on fa més falta i minimitzar les actuacions futures, però també s’han tingut en compte les peticions de veïns i veïnes rebudes a través d’instàncies o bé durant les assemblees de barri que l’equip de govern ha anat fent per tota la ciutat durant els últims 14 mesos.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import, es consideraran millores tècniques, ambientals i de la qualitat de l’obra, com ara l’augment de la secció del ferm, el reforç del ferm en zones de transició, la reutilització de materials o la reducció de les emissions provinents del transport. Es busca allargar la vida útil del paviment, augmentar la qualitat de l’obra i limitar la petjada de carboni.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes durant 20 dies a partir de la publicació al perfil del contractant, fins a les 23:59 h del diumenge, 20 de novembre. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Treballs de pavimentació executats l'any 2019
Treballs de pavimentació executats l'any 2019
Autor: Serveis Tècnics AjBerga