L'Oficina Local d'Habitatge de Berga ofereix un servei gratuït de mediació en el lloguer social d'habitatges

Última revisió 06-10-2021 19:51
05/10/2021

L’Oficina Local d’Habitatge de Berga disposa d’un servei gratuït de borsa per facilitar el lloguer social d’habitatges a través de la mediació entre persones propietàries i llogateres.

Les borses de mediació per al lloguer social són òrgans que depenen de les administracions locals que integren la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del servei es basa en la necessitat d’augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats, així com mobilitzar el parc de pisos desocupats del municipi. La borsa ofereix a les persones propietàries i llogateres una sortida a l’oferta i la necessitat d’habitatge amb la garantia que l’administració actua com a mediadora ocupant-se de la formalització i el seguiment de la relació contractual d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, i vetllant pel bon ús i la conservació dels habitatges, entre d’altres. Berga disposa d’aquest servei des de l’any 2010 i vol potenciar-lo per facilitar el lloguer de pisos desocupats.

Prestacions del servei de mediació

D’una banda, per a les persones propietàries, la borsa vetlla pel bon ús dels habitatges, els proporciona una assegurança multirisc i cobertura jurídica gratuïta en cas de morositat, assessorament i seguiment de l’habitatge durant la vigència del contracte de lloguer, etc. D’altra banda, per a les persones sol·licitants d’habitatge, la borsa cerca l’habitatge més adequat a les seves necessitats, negocia una renda de lloguer per sota del mercat, ofereix assessorament en la redacció i formalització del contracte i les acompanya en qualsevol incidència que pugui sorgir durant tota la vigència del lloguer.

Informació del servei

Les persones interessades en informar-se sobre el servei de Borsa de Mediació de Lloguer d’Habitatges poden adreçar-se a les oficines de l’Oficina Local d’Habitatge de Berga situades a la plaça Maragall, 1. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 10:30 a 14 h, i les tardes de dimecres, de 17 a 19 h.

Servei de lloguer social d'habitatges
Autor: Canva