Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió extraordinària i urgent d'abril de 2022

Última revisió 09-05-2022 09:37
26/04/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dimarts, 26 d’abril, una sessió extraordinària i urgent del ple municipal per tractar diferents qüestions d’àmbit econòmic.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió motivada per les necessitats financeres de l’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU que requereix la tramitació de diferents propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) abans que finalitzi el mes en curs.      

Reconeixement extrajudicial de crèdit

El primer punt de l’ordre del dia ha consistit en l’aprovació d’una proposta de REC per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 47.336,64 €.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot en contra del PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit BRG

El segon punt de l’ordre del dia fa referència a l’aprovació d’una proposta de REC per imputar en el pressupost corrent la quota mensual per l’encomana del servei de neteja d’edificis i equipaments municipals. L’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU s’encarrega de portar a terme la neteja d’edificis municipals i l’import de la quota corresponent al mes de març de 2022 és de 27.672,05 €.  

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot en contra del PSC.

Sessió extraordinària del ple municipal
Sessió extraordinària del ple municipal del mes d'abril de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (26-04-22)