Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de novembre de 2023

Última revisió 02-11-2023 22:41
02/11/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 2 de novembre, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Modificació de la RLT

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per modificar la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la plantilla de l’Ajuntament de Berga consensuada amb la Mesa General de Negociació. Les modificacions proposades són les següents:

  • Modificació del grup, funcions i retribucions del lloc de treball d’Inspector/a d’obres, via pública i serveis. Aquesta plaça està adscrita al departament de Serveis Territorials, el grup passa de C1 a A2 i la retribució bruta anual serà 31.640,16 €.
  • Increment de la retribució del personal municipal del 0,5 % amb efectes d’1 de gener de 2023, en aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
  • Modificació de la titulació per accedir al lloc de treball de Responsable de Serveis Socials. S’amplia la titulació per tal que també puguin accedir a aquesta plaça les persones titulades amb el Grau d’Educació Social. 
  • Modificació de la categoria de la plaça de Treballador/a social, actualment vacant. La categoria passa de ser personal laboral a funcionari i també se’n modifiquen les funcions, per tal que pugui desenvolupar les funcions de Responsable de Serveis Socials, en cas d’absència, i garantir la cobertura del servei.
  • Modificació de l’escala del lloc de treball de TGA de contractació. Aquesta plaça passa de ser d’administració específica a administració general i també es modifiquen les funcions previstes en la fitxa descriptiva del lloc de treball.      

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i JxB (4) i les abstencions del PSC (3) i el BeGI (2).

Mocions

El grup municipal del PSC ha presentat una moció per promoure l’elaboració del Pla Estratègic de la ciutat que permeti consensuar un full de ruta amb horitzó a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. El text exposa la necessitat de consensuar i prioritzar els projectes amb els agents del territori (ciutadania, grups polítics, agents econòmics i socials, etc.), així com desplegar els mecanismes de participació necessaris i dimensionar els recursos humans per fer front als projectes que emanin d’aquest pla estratègic. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Posteriorment, els membres del consistori han votat la incorporació per urgència en l’ordre del dia d’una moció sobre el canvi de nomenclatura de l’Hospital Sant Bernabé. La moció ha estat impulsada per una quinzena d’entitats veïnals del municipi per mostrar la seva disconformitat amb la modificació de la denominació tradicional i històrica del centre sanitari gestionat per la Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa pública Salut Catalunya Central, des de l’any 2020. Aquest estiu, la direcció del centre va donar a conèixer la nova nomenclatura de l’equipament sanitari ‘Hospital de Berga’. En el text de la moció es posa de manifest el desacord amb la decisió pel fet que no s’hagi fet cap consulta popular prèvia o debat públic sobre el canvi de nomenclatura. La moció insta l’equip de govern a emprendre les accions necessàries per tal que l’òrgan competent, la Generalitat de Catalunya, anul·li i deixi sense efecte qualsevol iniciativa o decisió que s’hagi adoptat per alterar el nom de l’Hospital Sant Bernabé, requerint que l’esmentada denominació es mantingui.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de JxB (4), el PSC (3) i el BeGI (2), els vots negatius d’ERC (2) i la CUP (5) i l’abstenció del regidor i alcalde Ivan Sànchez.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte dels decrets d’alcaldia referents a la modificació dels membres de la Junta de Govern Local, el nomenament del cinquè tinent d’alcaldia i la modificació de la delegació d’atribucions de les tinences d’alcaldia i els regidors i regidores delegats de cadascuna de les àrees. Aquestes modificacions responen al canvi efectuat amb la cinquena tinença d’alcaldia que passa del regidor Isaac Santiago Vilardaga (CUP), al regidor Guillem Canal Santaulàlia (CUP).

Posteriorment, s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat preguntes sobre la comissió d’estudi del servei d’aigua del municipi, l’estat del projecte urbanístic per a l’habilitació dels serveis funeraris als terrenys de l’antiga discoteca Menfis, la gestió de la residència municipal, les causes que han motivat que la licitació de la substitució de la gespa del camp de futbol hagi quedat deserta i si el consistori prioritzarà el projecte d’habilitació del camp annex de futbol 7 en les convocatòries de subvencions d’administracions supramunicipals. Altres qüestions esmentades han estat sobre els imports destinats a les convocatòries dels pressupostos participatius i les subvencions a entitats, les accions de manteniment previstes al Polígon Industrial de La Valldan i les mesures adoptades per garantir el dret a l’oci nocturn, la seguretat i el descans veïnal arran de la reobertura del local de La General. El grup de JxB també s’ha referit a la necessitat de reforçar la senyalització viària a la plaça de mossèn Armengou, la manca de neteja de la zona del Parany, els criteris d’una aportació realitzada pel consistori a un projecte de Verkami, la tramitació de la subvenció per habilitar un espai de cotreball a l’edifici del mercat municipal i les licitacions de les obres de sectorització del Teatre Municipal i l’aparcament de l’hospital.

El grup municipal del PSC també s’ha referit a la gestió de la residència Sant Bernabé i ha fet un prec proposant la creació d’una comissió per tal d’analitzar la situació i treballar conjuntament amb el personal, les famílies i els usuaris i usuàries de la residència municipal. El grup socialista ha formulat un prec realitzat el mes passat per conèixer els requeriments i diligències efectuades per la Policia Local sobre seguretat i incivisme i també ha demanat reunir la taula de seguretat per conèixer diferents aspectes sobre la Policia Local. El PSC ha fet precs referents a actuacions efectuades a l’arbrat de la Font del Ros i el paviment d’un tram de vorera de la carreta de Sant Fruitós.

El grup municipal del BeGI ha fet referència a la licitació de la substitució de la gespa del camp de futbol i la possibilitat d’incorporar materials no derivats del petroli com el cautxú. Altres qüestions sobre l’equipament esportiu han estat la substitució de l’enllumenat actual per lluminàries de LED, el sistema de canalització d’aigües pluvials del terreny de joc i les actuacions que contempla el projecte d’habilitació del camp annex de futbol 7. . El BeGI també ha preguntat sobre la licitació de les obres de finalització de la urbanització dels Pedregals i la previsió d’enderroc d’una construcció realitzada de forma il·legal per part d’un particular a Can Josa. El grup també ha demanat estudiar la possibilitat de destinar a l’oci nocturn una zona de l’edifici del mercat municipal. El BeGI també ha demanat la previsió d’incorporació de la persona que ocuparà el lloc de treball d’assessor/a de projectes, serveis i ajuts de l’Ajuntament de Berga i la data de celebració del ple de pressupostos de 2024.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut dos precs i una pregunta de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular.

El primer prec demana implementar actuacions per millorar el condicionament i l’estat del parc infantil situat al carrer Gósol, al barri del Tossalet de les Forques.   

El segon prec es refereix al projecte de les ‘Assemblees de barri’ que realitzar regularment l’equip de govern. Es demana que la programació de les sessions també inclogui el sector de cases disseminades situades a la part inferior i propera a l’Escola FEDAC Xarxa. 

La pregunta rebuda a través de correu electrònic és sobre la previsió de reposició del medalló i placa d’homenatge a Ricard Cuadra Camprubí, que va ser sostreta fa aproximadament un any del panteó Bassacs, que és el lloc on s’enterren els berguedans i berguedanes il·lustres, al cementiri municipal. En resposta a la mateixa pregunta formulada en el plenari de novembre de l’any passat, es va informar que la placa havia estat encarregada. La placa no ha estat col·locada i, per aquest motiu, es demana quan es procedirà a instal·lar-la novament.

A més, hi ha hagut diferents preguntes del públic assistent sobre l’incivisme relacionat amb els abandonaments de residus a la via pública, la situació de la gestió de la residència Sant Bernabé, els contenidors de residus situats a l’aparcament de la residència municipal i l’habilitació de punts de càrrega de vehicles elèctrics que contempla el projecte d’obres del vial d’accés a les noves urgències de l’hospital.

 

Sessió ordinària del ple municipal de novembre de 2023
Sessió ordinària del ple municipal de novembre de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (02-11-23)