Isaac Santiago i Vilardaga

Regidor

08600 - Berga

Vaig néixer un 20 de desembre de l’any 1986 a Berga. Des de petit sempre he tingut interès i he estat lligat a l’àmbit esportiu de la ciutat i això m’ha portat a ser tècnic d’Esports. He treballat durant 12 anys de tècnic en un centre esportiu de Berga.

Actualment, sóc gerent de l’empresa de lleure Sinapsis. Vaig començar a militar a l’Esquerra Independentista l’any 2005, al Casal Panxo. El meu objectiu és treballar pel poble de Berga de la mà amb els imprescindibles companys i companyes.

A l’Ajuntament de Berga soc regidor de l’equip de govern i m’encarrego de les àrees d’Esports, Joventut i Contractació.

  • Data presa possessió: 15 de juny de 2019
  • Declaració d'activitats i béns
  • Retribucions: Import brut mensual: 1.004,50€. Import brut anual: 14.063,00€. Dedicació: 50%.