Qualitat de l'aigua de les fonts

Des de la primavera del 2017, i per encàrrec de l’Ajuntament de Berga, la Diputació de Barcelona fa un control periòdic de la qualitat de l’aigua d’algunes de les fonts naturals més concorregudes del nostre terme municipal. Aquest control es realitza dos cops a l’any (primavera i tardor) i consisteix en la valoració d’una sèrie de paràmetres:

 • Físics: temperatura i cabal
 • Químics: conductivitat a 20ºC, terbolesa, pH, amoni i nitrats
 • Microbiològics: bacteris coliforms, Clostridium perfringens, enterococs i Escherichia coli

El resultat de les anàlisis dels paràmetres químics i microbiològics permet qualificar si l’aigua d’aquella font és una AIGUA NO APTA PER AL CONSUM o bé una AIGUA SENSE GARANTIA SANITÀRIA. En aquest segon cas, tot i que l’aigua presenta en el moment de la presa de la mostra unes qualitats que la farien apta per a ser consumida, al no rebre un tractament desinfectant no se’n pot garantir una potabilitat continuada.

Donada l’elevada freqüentació dels espais naturals que envolten la ciutat de Berga i l’ús que es fa de l’aigua de les seves fonts creiem necessari conèixer i donar a conèixer quina és la seva qualitat. Aquest coneixement no només ens ha de servir de prevenció a l’hora de consumir-la sinó que també volem que serveixi per, en tot allò que es pugui, prendre les mesures més adequades per a què la qualitat de l’aigua de les nostres fonts sigui la millor possible.

Les fonts analitzades i de les quals es poden consultar els resultats són les següents:

 • Font de Cal Garrós
 • Font Ollera
 • Font del Guiu
 • Font dels Segadors
 • Font Negra
 • Font de l’Alou
 • Font del Querot
 • Font Calenta
 • Font del Lledó

En aquest enllaç de la Diputació s'hi pot consultar la informació actualitzada: https://gisportal.diba.cat/sitac/fonts/?municipi=08022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-02-2024 08:41